• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam204
Toplam Ziyaret3650858
İslam Ansiklopedisi
Hadislerle İslam
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları
Kur'an'ın Dilinden-30 Cüz
DİYANET TV'DEN 30 CÜZÜN
15'ER DAKİKALIK ÖZET TEFSİRİ


Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ Y.Ü. Tefsir Anabilim Dalı
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

KURAN'IN DİLİNDEN 1. Bölüm  1. Cüz

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=VkrtasJuLQg

1. Fatiha Suresi; Kur’an-ı Kerim’in önsözü ve özeti
2. Bakara Suresi; Müttakiler için hidayet
3. Mü’minler, Münafıklar ve Kafirler
4. Kur’an’ın mucizesi, benzerinin olmayışı
5. Hz. Adem-Melekler-İblis
6. Namaz, Zekat
7. İsraailoğulları ve Hz. Adem Kıssası
8. Yahudi ve Hiristiyanlarla tartışma; İslam Dininin onların yanlışlıklarını zikrettiği ayetler
9. Hz. İbrahim ve İsmail’in Kabeyi İnşası

Cüzlerden seçilen ayetler

Fâtiha 1-7 (Rab, hamd, iman, dua)
Bakara 1-5 (Kitab, müttakiler, müminler)
Bakara 11-20 (Münafıklar ve durumları)
Bakara 30-38 (Hz. Adem, melekler, iblis, tövbe)
Bakara 110 (Namaz, zekat, ameller ve ecri)KURAN'IN DİLİNDEN 2. Bölüm 2. Cüz

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=xQD-LsTkIAs

1. Kıble
2. Hac, Safa ve Merve
3.  Ehli Kitabın İbadetler konusundaki tecrübesi
4. Dünya ve içindekiler konusunda farkındalık; Mümin dünyanın içindekilere ne değer atfedecek
5. Hukuki Düzenlemeler; Adam öldürme cezası – kısas, hukuk önünde eşitlik ilkesi, Yenilmesi Helal olmayan gıdalar ve içecekler, savaş hukuku, kadınların özel halleri, evlilik ve boşanma hukuna yönelik düzenlemeler
6. Zekat ve sadakada nasıl bir yolu takip edilmeli
7. Ramazan ayı
8. Calut ve Talut mücadelesi

Cüzlerden seçilen ayetler

Bakara 152-157 (Zikir, sabır, flehitlik, imtihan)
Bakara 172-173 (Rızk, yenilmesi haram olanlar)
Bakara 177-179 (Müttakiler, kısas, diyet)
Bakara 183-188 (Oruç, dua, haksız kazanç)
Bakara 195 (Allah yolunda infak)
Bakara 197-201 (Hac ibadeti, dua)
Bakara 233 (Bebekleri emzirme süresi)
Bakara 238 (Namazın muhafazası)KURAN'IN DİLİNDEN 3. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=dAdMqrGSvzQ
1. Ayete’l-Kürsi
2. Dinde zorlama yoktur.
3. Hz. İbrahim ve Nemrut’un bir tartışması Bakara 258-
4. Allah yolunda infak Bakara 254, 261-274
5. Riba, tefecilik ve sadaka karşılaştırması Riba, sadaka Bakara 275-281
6. Kur’an-ı Kerimden güzel dualar Âmene’r-Rasûlü, iman, dua Bakara 284-286
7. Hz. Peygambere uyma ile ilgili ayet Âl-i İmrân 31-32
8. İslam, iman, küfür ile ilgili ayetler Âl-i İmrân 85-91

Cüzlerden seçilen ayetler

Bakara 254, 261-274 (Allah yolunda infak)
Bakara 275-281 (Riba, sadaka)
Bakara 284-286 (Âmene’r-Rasûlü, iman, dua)
Âl-i İmrân 31-32 (Hz. Peygamber’e uyma)
Âl-i İmrân 85-91 (İslam, iman, küfür)KURAN'IN DİLİNDEN 4. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=bHayN1e1xBw

Cüzlerden seçilen ayetler

Âl-i İmrân 92 (Allah yolunda infak)
Âl-i İmrân 97 (Kabe, Makam-› İbrahim)
Âl-i İmrân 103-108 (Ümmet bilinci, kıyamet)
Âl-i İmrân 110, 114 (Vasat ümmetin özellikleri)
Âl-i İmrân 130-136 (Riba, muhsin, muttaki kul)
Âl-i İmrân 159, 164 (Hz. Peygamber ve misyonu)
Âl-i İmrân 185-186 (Ölüm, imtihan dünyası)
Nisâ 17-19 (Tövbe, hanım haklar›)KURAN'IN DİLİNDEN 5. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=pTSse6YqkZo

Cüzlerden seçilen ayetler

Nisâ 29-31 (Büyük günahlar)
Nisâ 36-40 (İhsan, cimrilik, ilahî adalet)
Nisâ 58-59 (Emanet, adalet, itaat)
Nisâ 65, 69 (Hz. Peygamber’e itaat)
Nisâ 78-7 (Ecel gerçe¤i, iyilik-kötülük)
Nisâ 86 (Selamlaşlmak)
Nisâ 110-112 (Kötülük, tövbe, iftira)
Nisâ 135-147 (Adalet, münafıklar)KURAN'IN DİLİNDEN 6. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=tk_faPcgGYE

Cüzlerden seçilen ayetler

Mâide 8-9 (Adalet, salih amel)
Mâide 27-31 (Habil-Kabil, nefis)
Mâide 35 (Allah’a yaklaflma çabası)
Mâide 54-56 (Allah ve Rasul’e itaat)
Mâide 82 (Müslümanlar ve öteki)KURAN'IN DİLİNDEN 7. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=mJeos-jlbi0

Cüzlerden seçilen ayetler

Mâide 87-93 (Helal rızık, yemin, içki-kumar)
Mâide 116-118 (Hz. İsa ve duası)
En’âm 40-43 (Musibetler ve duan›n önemi)
En’âm 46 (İnsanın acziyeti)
En’âm 60-65 (Allah’ın kudret delilleri)
En’âm 74-80 (Hz. İbrahim ve tevhid)
En’âm 95-99 (Allah’ın yeryüzündeki ayetleri)KURAN'IN DİLİNDEN 8. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Nz_lyY8mqRI

Cüzlerden seçilen ayetler

En’âm 151-153 (Haramlar, yetim malı, adalet)
En’âm 160-165 (İyiliğin mükafatı, vahdet, imtihan)
A’râf 11-27 (Şeytan, Hz. Adem ve tövbe)
A’râf 31-32 (Mescitler için giyinme)
A’râf 44-50 (Cennetliklerle cehennemdekiler)
A’râf 59-95 (Hz. Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb)KURAN'IN DİLİNDEN 9. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Ot_4JbOX0og

Cüzlerden seçilen ayetler

A’râf 156-158 (Rahmet-azap, Hz. Peygamber)
A’râf 169-170 (Kur’an’a sarılanlar)
A’râf 179-180 (Cehennemlikler, Esma-i Hüsnâ)
A’râf 199-201 (Takva sahipleri, fleytan›n vesvesi)
A’râf 204-205 (Kur’an dinleme ve okuma)
Enfâl 20-25 (İtaat, umumî fitne)
Enfâl 27-29 (İhanet, imtihan, emanet)KURAN'IN DİLİNDEN 10. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=7o98so5-L4M

Cüzlerden seçilen ayetler

Enfâl 46 (Allah-Rasul’e itaat, çekişmeme)
Tövbe 17-20 (Mescitler, müminler-müşrikler)
Tövbe 23-26 (İnanç ve dostluk, Allah’In yardımı)
Tövbe 34-35 (Malın hakkını vermemek ve cezası )
Tövbe 40 (Sevr Mağarası’nda hicret yolcuları)
Tövbe 60-61 (Zekat, Rasul’ü incitenler)
Tövbe 67-68 (Münafıkların özellikleri)
Tövbe 71-72 (Müminlerin özellikleri)KURAN'IN DİLİNDEN 11. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=3o9RY4hGa5U

Cüzlerden seçilen ayetler

Tövbe 100-106 (Sahabenin fazileti)
Tövbe 112 (Mü’minlerin özellikleri)
Tövbe 128 (Rasul’ün müminlere düflkünlüğü)
Yunus 12 (Darlıkta dua, sonrasında nankörlük)
Yunus 57 (Kur’an’ın misyonu)
Yunus 62-64 (Allah’ın dostları)
Yunus 107-109 (Hayr ve şerrin verilmesi)KURAN'IN DİLİNDEN 12. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=r4-M7a2Yehc

Cüzlerden seçilen ayetler

Hûd 15-16 (Dünya ve ahiret)
Hûd 25-34 (Hz.Nuh)
Hûd 61-66 (Hz. Salih)
Hûd 84-94 (Hz. fiuayb)
Hûd 114-115 (Namaz, iyilik-kötülük)
Yusuf 21-33 (Hz. Yusuf, iffet)KURAN'IN DİLİNDEN 13. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=U_mg9K6DTkI

Cüzlerden seçilen ayetler

Ra’d 11 (Toplumsal değişim)
Ra’d 19-28 (Mü’min-kafir fark›, zikir)
İbrahim 21-23 (Şeytanın savunması ve günahkârlar)
İbrahim 24-27 (Güzel ve çirkin söz)
İbrahim 31 (En yararlı ameller)
İbrahim 40-41 (Hz. İbrahim’in duası)KURAN'IN DİLİNDEN 14. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=D4p4P2ACQ4A

Cüzlerden seçilen ayetler

Hicr 28-50 (Hz. Adem, Şeytan, müttekîler)
Nahl 28-34 (Mü’min ve kafirin akıbeti)
Nahl 58-59 (Cahiliyye ve kız çocukları)
Nahl 78-83 (Allah’ın verdiği nimetler)
Nahl 125-128 (Tebliğ metodları, cezada insaf)KURAN'IN DİLİNDEN 15. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=7C1xL9EUMAg

Cüzlerden seçilen ayetler

İsrâ 1 (İsrâ, Mescid-i Aksâ)
İsrâ 9 (Kur’an’ın misyonu)
İsrâ 13-15 (Amel defteri: Oku kitabını!)
İsrâ 23-39 (İlahi öğretiler, emir ve yasaklar)
İsrâ 64-65 (Şeytanın ortakları)
İsrâ 71-72 (Kitabı sağdan verilenler)
İsrâ 78-84 (Namaz, teheccüd, Kur’an)
Kehf 13-27 (Ashab-› Kehf)
Kehf 46-49 (Mücrimlerin amel defterleri)
Kehf 60-82 (Hz. Musa ve genç)KURAN'IN DİLİNDEN 16. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=eVBqVHkrFy0

Cüzlerden seçilen ayetler

Kehf 103-108 (Amelleri boşa çıkanlar)
Meryem 59-63 (Sonra gelen nesillerin durumu)
Tâhâ 53-54 (Kainattaki nimetler)
Tâhâ 116-123 (Hz. Adem-İblis, tövbe)
Tâhâ 124-126 (Allah’ın zikrinden yüz çevirme)
Tâhâ 132 (Ailene namazı emret!)KURAN'IN DİLİNDEN 17. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=2Dg3NKFogmQ

Cüzlerden seçilen ayetler

Enbiyâ 22 (Tevhid ve kainattaki düzen)
Enbiyâ 34-35 (İnsanın ölümcüllüğü ve sınama)
Hac 1-5 (Kıyamet, yaratılış, diriliş)
Hac 27-33 (Hacc, müşrik, hanifler)
Hac 36-37 (Hac kurbanları)
Hac 77-78 (Cihad, şahit ve örnek ümmet)


KURAN'IN DİLİNDEN 18. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=YTV8tud2JXo

Cüzlerden seçilen ayetler

Mü’minûn 1-11-14 (Mü’minler, yaratılış)
Mü’minûn 99-111 (Kıyamet günü, inkar edenler)
Nûr 21 (Şeytana uymayın!)
Nûr 23-25 (Zina iftirası)
Nûr 32-33 (Bekarların evlendirilmesi)
Nûr 37-38 (Zikir, ibadet, rızık)KURAN'IN DİLİNDEN 19. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=eT-ER7YSURU

Cüzlerden seçilen ayetler

Furkân 27-30 (Kıyamette zalimin hali)
Furkân 63-77 (Rahman’ın has kulları)
Şuarâ 80-89 (Yaratıcı, Hz. İbrahim’in duası)
Şuarâ 181-184 (Ticaret ahlakı)
Neml 1-5 (Kur’an, müminler, kafirler)
Neml 19 (Hz. Süleyman’ın duası)KURAN'IN DİLİNDEN 20. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=YX9ahx5Jkcw

Cüzlerden seçilen ayetler

Kasas 51-55 (Vahy karşısında müminler)
Kasas 71, 73 (Gece-gündüz nimetleri)
Ankebût 2-6 (İmtihanı kazanabilmek)
Ankebût 7-10 (İnanların özellikleri)
Ankebût 19-20 (Yaratılış ve ibret alma)
Ankebût 41 (Allah’tan başka dost edinme)KURAN'IN DİLİNDEN 21. Bölüm


Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=C4ycIhL6TPo

Cüzlerden seçilen ayetler

Ankebût 60-63 (Rızıkları veren Razzâk)
Ankebût 69 (Allah için mücahade)
Rûm 21-24 (Allah’ın varlığının delilleri)
Rûm 33-38 (İnsanların sınanması)
Rûm 41 (Dünyanın ifsadı ve insan)
Lokman 13-19 (Hz. Lokman’ın öğütleri)KURAN'IN DİLİNDEN 22. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=DORE_81r4MQ

Cüzlerden seçilen ayetler

Ahzâb 35-36 (Müslümanların özellikleri)
Ahzâb 45-47 (Hz. Peygamber’in görevleri)
Ahzâb 56 (Hz. Peygamber’e salavât)
Ahzâb 66-71 (Kıyametteki pişmanlık)
Ahzâb 72 (Sorumluluk)
Sebe’ 37-39 (Huzura yaklaştıracak değerler)
Fâtır 5-6 (Aldatıcı dünya ve şeytan)
Fâtır 18 (Bireysel sorumluluk)
Fâtır 28-30 (Allah’tan korkanlar)
Fâtır 37 (Kıyametteki pişmanlık)
Fâtır 45 (İlahi cezaların ertelenmesi)KURAN'IN DİLİNDEN 23. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=PmYMYffWlLA

Cüzlerden seçilen ayetler

Yâsin 33-40 (Kainattaki deliller)
Yâsin 55-67 (Cennetlikler, mücrimler)
Saffat 27-33 (Liderler ve onlara uyanlar)
Saffât 99-111 (Hz. İbrahim, kurban İsmail)
Sad 27-29 (Yaratılış, iman, Kur’an)
Zümer 18 (Sözü dinleyen ve iyisine uyanlar)
Zümer 22-23 (Allah’ın zikri ve Kur’an)


KURAN'IN DİLİNDEN 24. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=HfJzClm_5-g

Cüzlerden seçilen ayetler

Zümer 36-38 (Allah ne güzel vekildir)
Zümer 49-51 (Kibir ve cezası)
Zümer 53-61 (İlahi rahmetin genişliği)
Mü’min 67-68 (Yaratılış evreleri)
Mü’min 79-82 (Verilen nimetler)
Fussilet 33-36 (İyilik-kötülük ve korunma)


KURAN'IN DİLİNDEN 25. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-SXttSbhw

Cüzlerden seçilen ayetler

Fussilet 49-51 (Nimetler ve nankörlük)
Şûrâ 14-15 (İhtilaf ve istikamet)
Şûrâ 20 (Dünya ve ahiret nasibi)
Şûrâ 27 (Bol rızık azdırabilir)
Şûrâ 37-39 (Mü’minlerin vasıfları)
Zuhruf 36-39 (Şeytan ve arkadaşları)
Zuhruf 67-73 (Dostlar ve cennetler)KURAN'IN DİLİNDEN 26. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=c6ZlaeK9aKA

Cüzlerden seçilen ayetler

Ahkâf 15-17 (Anne-baba hakkı)
Ahkâf 29-31 (Mü’min cinler)
Muhammed 15 (Cennet çeşitleri)
Muhammed 38 (Cimrilik)
Feth 1-3 (Fetih ve Hz. Peygamber)
Feth 8-9 (Hz. Peygamber’e uyma)
Feth 17 (Engelliler ve yükümlülük)
Feth 18-19 (Biat eden mü’minler)
Feth 29 (Hz. Peygamber ve sahabe)
Hucurât 1-3 (Hz. Peygamber’e saygı)
Hucurât 9-10 (Arayı bulma, kardefllik)
Hucurât 11-12 (Alay etme, zann, gıybet)
Kâf 16 (Şah damarından daha yakın!)
Kâf 17-18 (Kirâmen Katibîn)
Zâriyât 15-19 (Müttakilerin özellikleri)
Zâriyât 24-30 (Hz. İbrahim ve melekler)KURAN'IN DİLİNDEN 27. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=mSxtm3niTCg

Cüzlerden seçilen ayetler

Zâriyât 55-56 (Öğüt, kulluk) 
Tûr 48-49 (Sabır, hamd, tesbih)
Necm 38-42 (Bireysel sorumluluk ve ecir)
Kamer 9-15 (Hz. Nuh ve tufan)
Rahmân 7-9 (Ölçü, tartı, mizan)
Rahmân 60 (İyiliğin bedeli iyiliktir)
Vâkıa 77-80 (Kur’an ve temizlik)
Hadîd 12-15 (Mü’minler ve münafıklar)
Hadîd 16 (Zikir, kalbin ürpermesi)
Hadîd 18-19 (Sıddîkler ve özellikleri)
Hadîd 20-24 (Dünya hayatı ve değeri)KURAN'IN DİLİNDEN 28. Bölüm

Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=uoSX70NNmBg

Cüzlerden seçilen ayetler

Mücâdile 22 (Gerçek mü’minler)
Haşr 9-10 (Ensar)
Haşr 22-24 (Esmâ-i Hüsnâ)
Mümtehine 12 (Biat maddeleri)
Saff 2-3 (Yapmayacğın şeyi söyleme!)
Saff 10-13 (Kârlı ticaret yolları)
Cum’a 5 (Kitap’la amel etmeyenler)
Cum’a 9-11 (Cuma namazı)
Münâfikûn 1-8 (Münafıklar›n özellikleri)
Münâfikûn 9-10 (İmtahan ve vaktinde infak)
Te¤abun 16-18 (İmtahan ve infak)
Talak 7 (Nafakada ölçü)
Tahrîm 6 (Ateşten korunmak)
Tahrîm 8 (Samimi tövbe)
Tahrîm 10-12 (Olumlu ve olumsuz hanımlar)KURAN'IN DİLİNDEN 29. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=or0kn5dL4c8

Cüzlerden seçilen ayetler

Mülk 1-2 (Hükümdarlık, ölüm ve hayat)
Mülk 30 (Su nimeti)
Kalem 1-4 (Hz. Peygamber)
Hâkka 18-35 (Hesap günü mü’min ve kafir)
Meâric 11-35 (Günahkarlar ve Mü’minler)
Nûh 1-22 (Hz. Nuh’un davet yöntemleri)
Nûh 28 (Hz. Nuh’un duası)
Müzzemmil 6-8 (Gece ibadeti ve kıraati)
Müzzemmil 20 (Gece namazı, infak)
Müddessir 38-47 (Cehenneme sevk eden ifller)
İnsan 1-5 (İnsan ve özgür iradesi)KURAN'IN DİLİNDEN 30. Bölüm

Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=r-IKeRAd0WA

Cüzlerden seçilen ayetler

Abese 1-12 (Hz. Peygamber ve a’ma)
Mutaffifîn 1-6 (Ölçü ve tartıda hile yapmak)
A’lâ 9-12 (Öğüt verilmeli)
Ğaşiye 17-21 (Etrafa ibret nazarıyla bakmak)
Fecr 15-20 (Mal ile imtihan, yoksulu doyurma)
Fecr 27-30 (Huzura ermifl nefis)
Beled 14-18 (Sabrı ve merhameti tavsiye, infak)
İhşirâh 1-8 (Göğsün geniflletilmesi, kolaylık)
Beyyine 1-8 (İnkar edenler-Mü’minler)
Kadr 1-5 (Kadir gecesi)
Zilzâl 7-8 (Hesap günü)
Tekâsür 1-8 (Çoklukla övünmek)
Hümeze 1-9 (mal toplayan, insanları çekiştiren)
Mâûn 1-7 (Namazı ciddiye almama)
İhlâs 1-4 (Tevhid)
Felak 1-5 (Kötülüklerden Allah’a sığınma)
Nâs 1-6 (Vesveseden Allah’a sığınma)
Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
488 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
2018 Ramazan
Namaz Kitapları
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Kur'ani Site
Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 9°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.45875.4806
Euro6.15796.1826
Saat