• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam334
Toplam Ziyaret5181387
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

En Mühim İşimiz:Berat Kandilimizin İhyâsı

EN MÜHİM İŞİMİZ: BERAT KANDİLİMİZİN İHYÂSI

Yüce Allah,  Duhan Suresinin ilk 4 ayetinde; “(Hükümleri) apaçık olan kitaba and olsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, (insanları Kur’an’la) uyarıcıyız. (Rızık ve ecel gibi takdir edilen) her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir (yazılıp belirlenir).” buyurmuştur.

EN MÜHİM İŞİMİZ: BERAT KANDİLİMİZİN İHYÂSI

Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir, yani bu gece.

Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraet'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir.

Mübarek üç aylar'dan Şa'bân-ı şerif içindeyiz; Ramazan'a az kaldı. Hem onbir ayın sultanı ve mü'minlerin sebeb-i gufrânı ramazanın heyecanı içimize düştü; hem de Berâet Gecesi'nin telâşı gönlümüzü kapladı.

Şa'ban ayı, Resûlüllah SAS Hazretleri'nin ayıdır. Efendimiz bu ayda orucu çok tutardı; geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi.. Hazret-i Aişe Vâlidemiz RA sebebini sorunca, buyurmuş ki:

"-Yâ Aişe! Bu ay, Melekül mevt Azrâil'e o sene içinde vefat edeceklerin yazdırıldığı aydır. Ben de ismimin ancak oruçlu iken kaydedilmesini seviyor ve istiyorum."

Ashâb-ı kirâm Rıdvânullahi aleyhim ecmaîn- ve geçmiş evliyâullah büyüklerimiz bu ayda çok oruç tutar, çok Kur'an-ı Kerim okurlar, Peygamber Efendimiz'e çok salevat getirirler, afv ü mağfiret olunmak için onu tevessül edinirlerdi. Zenginler zekâtlarını bu ayda fakirlere verip, onların ramazan orucu için kuvvetlenmelerini düşünürler; vâliler durumu şer'an müsâit mahkûmları hapisten âzad ederler; tüccarlar borçluların alacaklarını öder, hesaplarını kapatırlar; çoğu ramazan hilâlini görünce de gusül abdesti alıp i'tikâfa girerlerdi.

"Leyle-i Berâet" Berat Gecesi, Şa'ban ayının en mühim gecesidir. Yılın da en mübarek, en dikkat edilecek, ihyâ olunacak gecelerinden biridir. Meleklerin bayramıdır. Bu gece yeryüzüne çok rahmet, bereket ve hayır iner. Çok mü'minler afv ü mağfiret olunur; ancak şirke bulaşanlar, birbirlerine kin tutanlar, dostlar ve akraba ile ilgiyi kesenler, sihir yapanlar, kâhinler, ayyaşlar, gaspçılar, namusunu satanlar hariç!..

Berat Gecesi'nde eceller, rızıklar, hacca gidecekler, ölecekler, saidler, şakîler, senenin mühim olayları yazılır, tesbit olunur, kesinleşir. Kimi Allah'ın rahmetine erer, kimi mahrum kalır, kimi mükâfatlandırılır, kimi cezâlanır. Nicesinin kefeni hazırlanmıştır, o çarşıda alışverişte; kiminin kabri kesinleşmiştir, o gafilce eğlencededir. Nice gülen vardır, eceli yakındır; nice binâ vardır, sahibi toprağa girecektir. Nice cennet uman vardır, cehennemde yanacak; nice sevab uman vardır, ikâba uğrayacak; nice kâr bekleyen vardır, zarara çarpılacak...

Berat gecesi müthiş bir gecedir. Hasan-ı Basrî Hazretleri bu gecede evinden çıkmıştı; yüzü sapsarı, sanki kabre konulmuş da kalkmış... Sebebini sordular bu korku, hüzün ve kederin... Buyurdu ki:

"--Vallâhi, gemisi parçalanmış bir kimse benden daha fenâ durumda değildir. Çünkü, işlediğim günahlarımı biliyorum ama, iyiliklerimin kabul olduğundan şüphedeyim, aceb hâlim n'olacak diye telâştayım..."

******

Aziz ömürlerimiz rüzgar gibi geçiyor, yıllar sular gibi akıyor, hayat sermayemiz gittikçe azalıyor, her gün ayrılık ve kavuşma zamanı biraz daha yaklaşıyor: Dünyadan, akrabadan, dostlardan, meşgalelerden, yorgunluklardan, kederlerden, imtihandan ayrılma, ahiret dostlarına, Peygamberimiz'e, Cenâb-ı Halik'ın dîdarına kavuşma zamanı...

Orası için ne hazırlık yapıyoruz? Bizi cennete, ebedi ve sonsuz saadete ulaştıracak ne gibi a'mal-i sâlihamız var? Ömür muhasebemizin hasılası ne: Kârda mıyız, zararda mı? Huzura kabul edilebilecek miyiz, iki cihan güneşinin iltifatına nail olabilecek miyiz, Havz-ı Kevser'den içmek nasib ve müyesser olacak mı? Cennete girebilecek, evliyaullah ve salihlerle beraber olabilecek miyiz? Sevdiklerimize, sevimli, mutlu, iyi, güzel bir hal üzre kavuşabilecek miyiz?

Sevgili kardeşlerim!

Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın; oruçlar tutun, zekâtlar, sadakalar verin!.. Salât ü selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin!.. Kur'an okuyun, nafile namaz kılın!.. Sıla-i rahim yapın, ağlayın, dua edin, Mevlâ'ya yalvarın da sizi bizi mağfiret eylesin... Adımızı Divân-ı Süedâ'ya kayıt buyursun... Bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin... Nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin... Fütûhat ve füyûzata mazhar kılsın... Başımızdaki musîbetleri, belâları, cezâları, kötülükleri uzaklaştırsın... Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin...

Yoksa, bu âlemin hây u hûyu gibi değil; dünya boş ve fânî, bâkî ve ebedî olan ahiret!.. Allah cümle Ümmet-i Muhammed'i nevm-i gafletten îkaz buyursun... Hakkı görüp ona uymayı, bâtılı sezip ondan korunmayı, ahirete iyi ve tam hazırlanmayı nasîb ü müyesser eylesin!.. 

İslam Mecmuası - Ocak 1996
Prof. Dr. M. Esad COŞAN


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat