• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam272
Toplam Ziyaret5203254
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Arafat Vakfe Duası-Seyfettin Ersoy

2007 YILI HACCI

ARAFAT VAKFE DUASI

 

Seyfeddin ERSOY

Hac Dairesi Başkanı

 

18.12.2007, Arafat Mekke

 

 

Âmiiin!!!

 

Elhamdü li’llahi Rabbi’l âlemin, Vassalâtü vesselâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.

Alemlerin Rabbı, Rahman ve Rahim Olan Ulu Allah! Hamd senin, ni’met senin, mülk senin! Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin! Biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz! Bizleri kendine lâyık kullar eyle, Yâ Rabbi 

Server-i asfiyâ, Hâtem-i Enbiyâ, Muhammed Mustafa, Aleyh-i ekmelü’t tahâyâ Hazretlerine salât-ü selâm ediyoruz; şefaat-ı uzmalarına cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nâil eyle, Yâ Rabbi! 

Ne mutlu bizlere ki; şu anda Arafat’tayız! Haccımızın farzlarından birisi olan “Arafat vakfesi”ni ifa etmek üzere buradayız! 

Dünyanın dört bir yanından gelen; dilleri, ırkları, kültürleri farklı, ama; inanç, amaç ve gâyeleri aynı olan 100 binlerce Müslüman kardeşimizle birlikte; hep beraber huzurundayız! Kefen misali; bembeyaz ihramlara bürünerek, mahşer misali Arafat’ta toplanarak, Malı - mülkü, Makamı - mevkiyi, Evlâd’u – ıyâlı geride bırakarak, Toz - toprak içerisinde; Yalın ayak - başı açık, Ayağa kalkmış yalvarıyor, El açıp duâ ediyor, Yüce dergâhına iltica ediyoruz:

Vakfemizi mübarek eyle! Dua ve niyazlarımızı kabul eyle! Günahlarımızı af ve mağfiret eyle! Gönlümüzü envâr-ı Kur’an’la tenvir eyle! Aksal-gayemiz olan Cennet ve Cemâlu’llah’ı Ezeli ve ebedi yurdumuz eyle! Yâ rabbi!

Yâ Rab! Asırlar önce Sen; Kullarını hacca çağırdın, Bizler de bu çağrıya; (Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk…)  Buyur Allah’ım buyur, Eşi ve benzeri olmayan Allah’ım buyur! Huzurundayız! Ve emrine âmadeyiz!”, Nidalarıyla icabet ettik! Ve; ruhlar âleminde Verdiğimiz sözü yenilemek, Kulluğumuzu sergilemek üzere;

Rahmet diyarı, Mağfiret diyarı, Arafat meydanına kadar geldik! Bey’atımızı kabul eyle! Rahmetini nasip eyle,

Bizi Kulluğuna, bizi sevgine, Bizi cennetine lâyık eyle, Bizleri mağfûrîn zümresine İlhak eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Nasip ettiğin Hidayetten sonra Yolumuzu ve yönümüzü sapıtma! Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!

Yanılır, yenilir, unutur Ve hata edersek, Sen bizleri onunla muâheze etme! İşlerimizdeki aşırılıklar sebebiyle Sen bizleri helâke mahkûm etme, Zâlim ve hâinlere karşı bize yardım eyle!

Bizleri dünyâda rezil ve rüsvay olmaktan, Âhirette de Cehennem azabına dûçar olup, perişan olmaktan muhafaza eyle!

Yâ Rab! Şimdi bizler Sevgili Peygamberimizin; Bundan yaklaşık 1400  sene önce burada Arafat Vakfesi’ni ifa ettiği Ve 100 bini aşkın ashabına Veda Hutbesi’ni irad ettiği. mekânda bulunuyoruz, Tarihi yeniden yaşıyor ve O’nun sünnetini Tatbik etmeye çalışıyoruz! Salât-ü selam, Tahıyyât-ü ikram, Her türlü ihtiram O’na, O’nun Âline, Ezvâc-ı Tâhiratına, Ashap ve etbâına olsun Yâ Rab!

Sen bizleri O’na lâyık ümmetler eyle! Yolunda ve sünnetinde Daim ve kaim eyle! Ahlâkıyla tezyin eyle! Şefaatine mazhar eyle, Mahşer gününde de; O’nun “Hamd Sancağı” altında Cümlemizi haşr’ü cem eyle, Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Rahmet Peygamberi Efendimizin; Allah’ım! Haccedenleri bağışla! Onların bağışlanmasını dilediği Kişileri de bağışla!”, Şeklindeki Hayır duasına, iltifatına mazhar olmuş Bahtiyar kulların olarak; Dua ediyor,Af ve mağfiret diliyoruz:

Sen;  bizleri affeyle! Analarımızı - babalarımızı affeyle! Hocalarımızı,  dostlarımızı affeyle! Bizlere emeği geçenleri, Üzerimizde hakkı bulunanları, Bizden hayır duâ umanları, Buralara bizden selâm gönderenleri, Hulasa; iman ve ikrar ile bu dünyadan âhirete göçenleri, Bağışla! Bizleri Cehennem azabından emin ve muhafaza eyle, Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Peygamber Efendimizin; Mebrûr bir hac;  bütün varlığıyla, dünya ve içindekilerden hayırlıdır, Makbul bir haccın mükâfâtı ancak cennettir!”, müjdesinin hürmetine; Haccımızı mebrûr eyle! Sa’yimizi meşkûr eyle! Zenbimizi mağfûr eyle! Amellerimizi makbûl eyle! Kazançlarımızı bereketli eyle! Ruhlarımızı mele-i âlâda ferahnâk eyle, Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Rasûl-ü Zişan Efendimiz; “Hac Arafat’tır!” Buyuruyor! Bizler de bu gün Arafat’ı idrak ediyoruz! Arafat’ı Arafat yapan değerler hürmetine, Arafat’ta gizli sırlar, mânâ, feyiz Ve bereketler hürmetine, Bütünüyle ondan istifade edebilmeyi, Arafat’ın şuuruna erebilmeyi, Bizlere nasip ve müyesser eyle! Arafat’ta bağışlanacaklar zümresine Bizleri de dâhil eyle! Yâ Rabbi!

Yâ Rab! Habib-i Kibriya Efendimiz; Günahların öylesi var ki; Onları ancak Arafat’ta vakfeye Durmak affettirebilir!”, Buyuruyor!

Allah’ım! Beşer olarak bizler akla hayâle gelmedik hatalar yaptık! Çeşit çeşit de günahlar işledik! Yaptığımız hatalar, İşlediğimiz günahlarla da çok kirlendik!

 Şimdi ise yaptığımız O hatalara gâyet Peşiman olduk! Ve bir daha da onları İşlememeye söz verdik! Lütf’u kereminle: Dua ve niyazlarımızı kabul eyle!

Daha buradan ayrılmadan; Affedilmedik hiç bir günahımızı, Setredilmedik hiç bir ayıbımızı, Giderilmedik hiç bir sıkıntımızı, Karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı, Ödenmeyecek hiç bir borcumuzu, İyileşmeyecek hiç bir derdimizi, Şifa bulmayacak hiç bir hastalığımızı,

Onulmayacak hiç bir yaramızı Bırakma, 

Gönüllerimizin muradını, İçimizde gizleyip de ifade edemediğimiz niyyet, arzu ve isteklerden Hayırlı olanlarını Sen bizlere ikram eyle, Yâ rabbi! 

Yâ Rab! Hazreti Fahr-i Kâinat Efendimiz; Herkes hata yapar! Ama; hata yapanların en hayırlısı, hatasını bilen ve ondan tövbe edendir!”, Buyuruyor! Allah’ım! Bizler hatâ ve günâhımızı biliyor, Affetmen için yalvarıyoruz! Bizleri affeyle aman Allah’ım, Affetmen için yalvarıyoruz!  Bundan böyle de artık; Günahlardan kaçınacağımıza, Haramlardan sakınacağımıza, Söz veriyoruz,

Bizleri; tövbeye sarılan, Haramlardan kaçınan, Günahlardan arınan, Haksızlıktan çekinen, Korktuklarından emin, Umduklarına nâil olan, Bahtiyar kullarından eyle, Yâ Rabbi

Yâ Rab! Habib-i Edibimizin; Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, Beklenmedik şerlerden Sana sığınırım!, tazarru ve niyazı hürmetine; Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar, Kazançlarımıza hayırlı bereketler Nasip eyle! İşimizde gücümüzde muvaffak eyle! Çalışanlarımıza iş heyecanı, İşsizlerimize iş imkânı nasip eyle! Çalışan kardeşlerimizin alın terini, El emeği ve göz nûrunu Mübarek eyle, 

Malımızı - mülkümüzü, Çoluğumuzu – çocuğumuzu Kötü akıbetlerden koru! Onlarla ilgili acı haberler almaktan, Ve kötü sürprizlerle karşılaşmaktan Bizleri muhafaza eyle! Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Bizlere; Allah ve Peygamber tanıyan, Kalbinde Allah korkusu taşıyan, İslam ahlakıyla yaşayan, Vatanına ve milletine hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, Ana - baba hayır duası almayı Şerefli bir vazife sayan; Gözler nuru, gönüller sürûru, Hayırlı eşler ve nesiller Nasip eyle! Yavrularımıza; Hayırlı kısmet ve nasipler, Âile ocağımıza; Mutluluk, huzur ve saadetler Bahşeyle! Ciğer parelerimizi; Her türlü şiddet ve terör belasından Fuhuş ve uyuşturucu iptilasından, Muhafaza eyle! Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Senden; sağlık, afiyet Ve güzel ahlak istiyoruz; Vücudumuzu sıhhatli, Gönüllerimizi şefkatli, Yaşantımızı iffetli, Ahlakımızı ismetli, Aile bağlarımızı güçlü ve kuvvetli, eyle! 

Yâ Rab! Bizleri; Görünür-görünmez kaza ve belalardan, (Deprem gibi, Yangın gibi, Tsunami, hortum ve sel felâketi gibi), Akla hayale gelmedik tehlikelerden, Ansızın gelebilecek musibet ve felâketlerden, Dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden Hulâsa; bilcümle âfat-ı semâviye ve araziyeden, Emin ve muhafaza eyle!

         Bizleri;  Nimetlerine şükreden, Kazana rıza gösteren, Belâ ve musibetlere sabreden, Hâline razı kullarından eyle Yâ Rabbi!

Ya Rab! Sen bizleri var ettin, Varlığından haberdar ettin, Yeryüzünün halifeleri kıldın, Sayısız nimetlerle donattın, Bizler ise nimetlerinin Kadr-ü kıymetini bilemedik, Hata ve tedbirsizliklerimizle Tabiatın dengesini bozduk, Doğal kaynakları Sorumsuzca ve hoyratça kullandık, Çevremizi kirlettik, Küresel ısınmaya ve kuraklığa Sebep olduk, No’lur; Aklımızı başımıza almayı, Nimetlerinin değerini bilmeyi, Emanetlerini korumayı, Çevre bilincine sahip olmayı, Doğal kaynakları dikkatlice, Ve ekonomik bir şekilde kullanmayı, Neslimize ve geleceğimize Daha sağlıklı, daha temiz, Ve daha yaşanabilir bir çevre ve dünya Bırakabilmeyi bizlere ve insanlığa İlham eyle, nasip eyle, Ya Rabbi! 

Ya Rab! Kelam-ı Kadiminde; “Rabbinizden af ve mağfiret dileyin ki; O size gökten bol ve bereketli Yağmurlar indirsin, Sizi Mallar ve oğullarla donatsın, Gücünüze güç katsın, Sizin için bağlar-bahçeler yapsın, Irmaklar akıtsın”, Buyuruyorsun,

Bizler bugün burada; Senin rahmetini engelleyecek, Gazabına ve azabına sebep olacak Günahlarımızdan, Tutum ve davranışlarımızdan Tövbe-istiğfar ediyor, Af ve mağfiret diliyoruz! 

Ey bağışlaması bol Rabbimiz! Sen, hata ve günahlarına rağmen Kullarına sürekli nimet verensin! Yaptıkları yüzünden onları cezalandırmada Acele etmezsin!

Affedicisin, affı seversin, Bizleri affeyle! Rahmetinden, bereketinden, Mahrum etme! Milletimizi, memleketimizi Ve tüm insanlığı; Açlığa, Kıtlığa, Susuzluğa, kuraklığa, Mahkûm etme! Hayırlı rahmetlerini gökten inzal eyle! Bol ve bereketli yağmurlarınla Bizleri umutlandır, Nasiplendir ve sevindir, Ya Rabbi!

         Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, Amelimizi riyâdan, Dilimizi yalandan, Gözümüzü haramdan, Malımızı hırsızlık ve talandan, Muhafaza eyle! Kalbimizi sevginden mahrum etme, Yâ Rabbi 

Yâ Rab! Sevgili Peygamberimiz; Hayır nâmına Senden neler talep etmişse Biz onları istiyor, Şer nâmına nelerden Sana sığınmışsa, Biz de onlardan Sana sığınıyoruz! 

Bizleri; Kendilerine nimetler verdiğin, İzzet’i ikramda bulunduğun, Korktuklarından emin, Umduklarına nâil kıldığın; Peygamberler, Nebiler - Veliler, Salihler  - Sâdıklar, Şehitler, Alimler ve Abidlerle Haşr’ü  cem eyle Yâ  Rabbi! 

Yâ Rab! Sevgili Habibin;Şeytan; Arefe günündekinden Daha zelil,  daha rezil, Daha hakir ve daha öfkeli olarak Bir başka günde görülmez!”, Buyuruyor!  O halde; Bu gün bizim bu halimizi görüp, Rezil ve rüsvay Duruma düşen Ve yarından itibaren de Mina’ da temsili olarak taşlarımıza muhatap olacak olan; ezeli ve ebedi düşmanımız Şeytan’ın şerrinden, O’nun ığva ve ifsadından, bizleri koru! 

Son nefesimizde de; O’nun yanımızda hazır bulunmasından Ve imanımıza musallat olmasından Bizleri emin ve muhafaza eyle!

         Bu arada bizleri; hem Şeytan’ı taşlayan ve hem de O’nun izinden gidenlerden eyleme Yâ Rabbi! Taşladığımız Şeytanla birlikte; İçimizdeki bencilliği, Kini, kibri, gururu, Nefreti, ihtirası, hasedi, Fitne ve fesadı da söküp atabilmeyi,  Birbirimizi sevip, Kardeşçe yaşayabilmeyi Bizlere nasip eyle! Yâ Rabbi! 

Bizleri; Nefsimizin vesvesesinden, Ruhumuzun hevâ ve hevesinden, Kıskanç kişilerin hasedinden, Arsızların, hırsızların, Zâlim ve hâinlerin tasallutundan, Tüm idaresi senin elinde olan her bir yaratığın şerrinden, Emin ve muhafaza eyle!  Bizleri; Onların hain Tuzaklarına düşürme! 

Bizlere; Düşmanlarımızı güldürecek, Şeytanları sevindirecek işler, Hata ve günahlar yaptırma!  Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Sağlığımızda bizlere; Bu mukaddes mekânları Gösterdiğin gibi, Bizden sonra da; Çoluk – çocuğumuza Ve isteyip dileyen Tüm mü’minlere Ziyaret etme imkânını nasip eyle! Bu manevi ziyafetten onları da Hissedar eyle, Yâ Rabbi!  Dünyada Zemzem suyundan doya doya içme imkânı verdiğin gibi, Ahirette de Kevser havzı’ndan kana kana  içmeyi, Hesabımızı âsân veçhile vermeyi, Sıratı yel gibi geçmeyi, Af ve mağfiretine mahzar olarak; Birlikte cennetine koşuşmayı, Bizlere nasip ve müyesser eyle,

Yâ Rabbi! İçtiğimiz zemzemi; Cümle hastalıklarımıza şifa, Maddi ve manevi dertlerimize deva, Ruhlarımıza gıda, İlmimize ziyâ, Kazançlarımıza bereket, Vesilesi eyle, Yâ Rabbi

Hac yolculuğu boyunca; Karşılaştığımız sıkıntıları Çektiğimiz zahmet ve meşakkatleri; Günahlarımıza keffâret, Hatalarımıza mağfiret Olgunluğumuza işaret Vesilesi eyle,  Bu arada hatır yıkıp gönül incitmişsek, Onlara karşı da birbirimizden özür diliyor, Karşılıklı olarak helalleşiyor Ve haklarımızı birbirimize helâl ediyoruz, Şahit ol ve kabul eyle Yâ Rabbi 

Yâ Rabbi! Bizleri İslam’ın yolundan, Kur’an’ın ruhundan ayırma! 

Kur’an’ı; Kalbimizin gıdası, Ruhumuzun cilası, Kabrimizin zıyası, Maddi ve manevi dertlerimizin Ezeli ve ebedi devası kıl, Yâ Rabbi! 

Yâ Rabbi! İslam’a ve Müslümanlara yardım et! Vatanımızı ve milletimizi, Ordumuzu – yurdumuzu Ve âlem-i İslam’ı her türlü tehlikeden, sıkıntı ve felâketlerden koru! 

Devletimizi payidar, Milletimizi bahtiyar eyle! Bizi, ana - babamızı, Ve bütün Mü’minleri bağışla! Bizlere dünyada da, âhirette de İyilik ve güzellikler ihsan eyle, Yâ Rabbi!

Ulu camileriyle heybetli, Süleymaniye’leriyle kıymetli, Hacı Bayram-ı Velileriyle himmetli, Şehit kanlarıyla şerbetli Olan aziz vatanımızı; Her türlü düşman taarruz ve tasallutundan, Terör ve tefrika belasından, Zillet ve hezimet perişanlığından, Emin ve muhafaza eyle 

Kahraman güvenlik güçlerimizi; Daima, her zaman ve her yerde Başarılı ve muvaffak eyle! Dâhilî ve harici düşmanlarımıza karşı Bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle! 

İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan da Milletimizi ve memleketimizi bir an önce kurtar, Yâ Rabbi! 

Yâ rab! Cennet vatanımızın bizlere ebedi Yurt kalması için hayatlarını feda eden, Canlarıyla aziz vatanımıza siper olan, Kanlarıyla vatanımızın tapusunu yazan, veya hâin teröre kurban giden, Aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle! Keder dîde âilelerine bol ecir, sabır ve metanetler ihsan eyle! Onlara; gözyaşlarını dindirecek, Acılarını unutturacak, Gönüllerini ferahlatacak Hayırlı teselli ve meşgaleler nasip eyle!

 

Bütün Şehit ve gazilerimizi şükran ve dualarla anıyoruz. Sen onlara rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle!  Yâ Rab! Ülkemize dirlik - düzenlik, Milletimize birlik - beraberlik, İhsan eyle! Yâ Rabbi! 

Yâ Rabbi! İmanımızı söndürtme,Bayrağımızı indirtme, Ezanımızı dindirtme, Vatanımızı böldürtme, Birliğimizi - dirliğimizi, Huzurumuzu bozdurtma, Bizi; “sen-ben” diye birbirimize düşürtme, Düşürmek isteyenlere de fırsat verme, Yâ rabbi! 

Yâ Rabbe’l-âlemin! Dünyanın bir çok ülkesinde, Bilhassa bilâd-ı İslam’da; Ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, Açlık - kıtlık ve sefalet çeken, Izdırapları dünyaca izlenen, Acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan; Mazlumlara, mağdurlara, mahrumlara, Dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, kardeşlerimize İmdat eyle, ikram eyle, Himmetini, nusratını üzerlerinden Esirgeme Yâ Rabbi! 

Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, bîçareleri; mahrum, mahzun ve boynu bükük bırakma! Onlara yardım elini uzatacak; müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik eyleme Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Server-i asfiya efendimiz; “Kim Allah rızası için hacceder, Ama; kötü söz söylemez, kimseyi incitmez, Günaha sapmaz, Nefsâni ve şehevâni duygularına hâkim olursa; Anasından doğduğu günkü gibi memleketine döner” Buyuruyor! Bu mânâ ve değerde bir hac yapabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyleYâ Rabbi! 

Bundan böyle de bizlere; Hayatımızın kalan bölümünü; Tövbe-istiğfar ettiğimiz Terk etmeye söz verdiğimiz, Hata ve günahlara tekrar dönmeden, Birbirimizle çekişmeden, Kötü söz söylemeden, Hatır yıkıp, gönül incitmeden, Kimsenin hakkına-hukukuna tecavüz etmeden, Malına - canına, Irz ve nâmusuna yan gözle bakmadan, Nefsâni ve şehevâni duygulara kapılmadan, devam ettirebilmeyi, 

İmanımızın esaslarını, Dinimizin icaplarını, Ahlakımızın güzelliklerini; Yeni bir aşk, yeni bir heyecan Ve yeni bir canlılıkla yaşayabilmeyi 

Vatanımızın imarı, Milletimizin huzur ve itibarı için çalışabilmeyi, nasip ve müyesser eyle, Bu vesile ile; İçimizde kötü alışkanlıkları olanlara da,   bundan böyle bu alışkanlıklarından en kısa zamanda kurtulma imkan ve kolaylığını bahşeyle Yâ rabbi! 

Yâ Rab! Hâtem-i Enbiya efendimiz; Duanın en hayırlısı; Arefe günü yapılan duadır!”, Buyuruyor! Bizler de bugün Arafat’ta dua yapma Şansını yakalamış bulunuyoruz! O halde; Gerek bu fırsatı yakalayan, Bizler! Gerekse; Canlı yayınlar vasıtasıyla Buradaki coşkumuza İştirak eden Bütün kardeşlerimiz;  Hep birlikte dua ediyor Ve diyoruz ki;

Yâ Rabbi! Âhir ve âkıbetimizi hayreyle Dünya ve âhiretimizi ma’mur eyle! Bizleri sağlık ve âfiyette dâim eyle! Ahlâkı hamideyle taltif eyle! Verdiğin sûret ve sıfattan ayırma! Fena durumlara, feci âkıbetlere, kötü görünümlere düşürme! Şeklimizi, şemalimizi Ve hilkatimizi bozma! Dert verip dermen aratma! Dayanılmaz acılar verme! Gama-kedere, eleme-tasaya boğma Yataklara yatırıp kapılara baktırma!

Kimseye “Tut elimden”  dedirtme! “Bana bir yudum su ver” diye yalvartma! Son nefesimizde iman-ı kâmilden ayırma! Yâ Rabbi 

Yâ Rab! Bizlere ölüm acısı çektirme! Kabir azabı yaşatma! Mahşer günü yüzlerimizi kara çıkartma! Bizleri Bizi Naıym Cennetinin Vârislerinden eyle! 

Bu vesile ile; Gerek Arafat’ta bulunduğumuz sürede, gerekse daha önce tilavet ettiğimiz Kur’an-ı Kerimleri, İndirilen hatm-i şerifleri, Yapılan zikirleri, Çekilen tespihleri, Okunan kelime-i tevhitleri, Getirilen salât-ü selamları, Yapılan tavafları, Dua ve niyazları, Va’z-u nasihatleri, Dergâh-ı ulûhiyetinde En güzel şekliyle Makbul eyle!  Bunlardan hâsıl olan Ecir ve sevâbı, Öncelikle ve özellikle; Sevgili Peygamberimiz, efendimiz Haz. Muhammed Mustafa’nın Aziz rûhuna hediye eyledik, Vâsıl eyle! Rûh-u Rasûli’llah’ı cümlemizden hoşnut ve razı eyle, Yâ Rabbi! 

Sâniyen; Haz. Adem (a.s.)’ dan şu ana gelinceye kadar dünyadan âhirete irtihal etmiş; Bilcümle mü’min ve mü’minat; Kâffe-i ehl-i iman ve ehl-i tevhide, İmdat eyle, İkram eyle, Rahmet eyle, Yâ Rabbi! 

Hassaten; Bizlerden önce bu mekânda Vakfe yapma imkânını elde etmiş olan Seleflerimizi, Hac farizasını ifa etmek üzere şu anda Arafat meydanında toplanmış bulunan Bilcümle Hüccâc-ı Kiramı;

Ve; Tüm mü’min kardeşlerimizi;  İki cihanda aziz eyle! Cümle geçmişlerinin ruhlarını şâd eyle! Makamlarını âli, Mekanlarını cennet eyle! Kabirlerini Kur’an’ın nuruyla Pür - nûr eyle! Günahlarını affeyle! Ayıplarını setreyle! Hata ve kusurlarını mahfeyle! Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle! Ruhlarını mele-i âlâda ferahnâk eyle! Yâ Rabbi! 

Bizlere de;  Her nefesimizde Ve ecel şerbetini içeceğimiz Son nefesimizde, Ol kelime-i şahadet ki; Aşk ile buyurun: (Eşhedü enlâilâhe illa’llah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh) Diyerek, Ruhumuzu teslim edebilmeyi, Bu iman ve ikrar ile Ve selim bir kalp ile Huzuruna varabilmeyiCümlemize müyesser eyle, Yâ Rabbi! 

Yâ Rab! Hac farizasını ifa etmek üzere Bizimle birlikte yola çıkan, Ancak Arafat’a ulaşamadan vefat eden Kardeşlerimize de Rahmetinle muamele eyle,Niyyetleri üzere Sen onların haclarını da İkmal edilmiş haclar Zümresine ilhak eyle, Yâ Rabbi!

Bizlere de; Haccımızın kalan bölümünü, Kazasız -  belâsız, Elemsiz – kedersiz Tamamlayarak; Yerimize - yurdumuza, Evimize - ocağımıza, İşimize – gücümüze Salimen ve gânimen kavuşmayı, Nasip eyle, Yâ Rabbi! Yâ İlahî! Kılma bizi dâllîyn! Bu duaya cümleniz deyin: Âmin,   Âmin,  Âmin,

Bihürmeti  “Tâhâ” ve “Yâîn”, Ve Bihürmeti Seyyidi’l - Enbiyâ’i Ve’l Mürselîn, Ve’l Hamdü li’llahi Rabbi’l - âlemin, Allah rızası ve gönüller muradı içün, Vakfemizin kabûle şayan olması içün, Takabbel minna Bihürmeti’l Fâtihah!


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.921033.0530
Euro35.842835.9864
Saat