• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam95
Toplam Ziyaret5184652
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Kur'an-ı Kerim

ÖNSÖZ

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.

 

Bizi yoktan var eden, kâinatın özü ve varlıkların göz be­beği olarak yaratan, sayısız özellik ve güzelliklerle donatan, Müslüman olma şerefine ulaştıran Yüce Allah’a hamd-ü se­nalar olsun.

Güller gülü,sümbüller  sümbülü,ahlak sembolü,Allah’ın sevgili kulu,kainat ağacının meyvesi,iyilik ve güzellik temsilcisi ,günahkarların şefaatçisi,müminlerin hamisi,gönüller incisi,ahir zaman nebisi,kainatın efendisi,şefkat ve merhamet elçisi,peygamberler halkasının sonuncusu, varlıkların yaratı­lış sebebi, cinlerin ve insanların Peygamberi, Makam-ı Mahmut’ un sahibi,ufuk insan gaye peygamber, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e salat- ü selâm olsun.

Saygıdeğer okuyucu; bu kitap,güzel ülkemiz Türkiye’nin muhtelif il ve ilçeleri ile Din Hizmetleri Müşaviri olarak, 1994-98 yıllarında Belçika ve 2003-2006 yıllarında Danimarka’da görev yaptığım esna­da,  Belçika , Danimarka  ve çeşitli  Avrupa ülkelerinde yapmış 0lduğum sohbetleri ve vermiş olduğum konferanslarımı kapsamaktadır.

Gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek düşüncesi ile ha­zırlanan bu  kitap, bir kültür hizmeti olacağı kanaatiyle okuyucuların ilgisine sunulur.

 Faydalı olabildiysek ne mutlu bize!

Gayret bizden, yardım  Allah’tan dır.

 

KUR’AN-I KERİM

 

 

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ; Hz Muhammed  (s.a.s)’ e her şeyi açıklamak üzere indirilen (Nahl : 16/89) , en ilkel  insandan en yüksek  ilim ve fikir adamına , en fakirinden en zenginine , amirinden memuruna , işçisinden patronuna … kadar herkesi ilgilendiren  ilkeleri ve kuralları kapsayan bir kitaptır.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Her şeyden önce , Allah’ın varlığını , birliğini , sıfatlarını , yüceliğini , rahmet ve mağfiretinin genişliğini , yaratıklarına olan sevgisini ; Allah’a  ibadet ve kulluğun , güven ve itimadın ; Allah’ın nimetlerine karşı şükrün gerekliliğini bildiren, namaz , oruç , zekat , hac gibi ibadetlerden , din ve dinle ilgili  işlerden söz eden, Allah’a iman ve ibadet ilkelerini belirleyen ve öğreten ilahi bir hidayet kaynağıdır.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Bütün insan neslinin genler halinde Hz. Ademde bulunduğunu , ( A’raf : 7/11, 172 )

Bütün insanlığın, bir erkekle bir kadından yaratılan bir aile olduğunu , birbirleri ile bilişip tanışmaları için kavim ve kabilelere  ayrıldıklarını , Allah yanında en değerli olanların , Allah’ın emir ve yasaklarına en çok riayet edenlerin olduğunu , ( Hucurat : 49/12 )

Ruhu  kavrayıp anlamaya insan idrakinin yetmeyeceğini , ( İsra : 17/35 )

Yer, gök ve ikisi arasında bulunan canlı ve cansız bütün varlıkların Allah’ı tespih ettiklerini , ancak insan idrakinin bunu kavrayamayacağını , ( İsra : 17/44)

en veciz şekilde beyan eder.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Aile hayatından , eşlerin birbirlerine karşı hak ve görevlerinden milletler arasındaki ilişkilere , selamlaşmaktan, evlere izin alarak girme adabına varıncaya kadar sosyal ve medeni hayatın her dönemini içine alan gerçek kuralların bütün ilkelerini gösterir ve en güzel ahlak kurallarını öğretir.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Gözü, gönlü açık tutmayı , körü , körüne hareket etmemeyi , düşünmeyi , yerleri , gökleri ve ikisi arasındakileri incelemeyi, ilim ve irfan sahibi olmayı , geçmiş milletlerin ve ülkelerin durumlarını incelemeyi öğütler ve geçmiş peygamberlerle ümmetlerinin ibretli hikayelerini anlatır, bunlarda insanlar için alınacak dersler bulunduğuna dikkat çeker.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Her konuda içtenliği , temizliği , başkalarının iyilik ve yararını gözetmeyi , iyiliği  , nefse hakim  olmayı, iffet ve şerefi korumayı , verilen sözün yerine getirilmesini , insani ilişkilerde dürüstlüğü , emniyet ve huzuru , dargınların arasını bulup düzeltmeyi , doğruluğu ve adaleti , çalışmayı , söylenen sözün doğru olup olmadığını araştırıp- incelemeyi  öğütler .

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Allah ve peygambere ,

Şahsımıza ,

Anne ve babalarımıza ,

Aile ve çocuklarımıza ,

Hısım ve yakınlarımıza,

Yetimlere ,

Yoksullara ,

Komşulara ,

Yolda kalmışlara ,

 Ve bütün insanlara karşı görevlerimizi bildirir.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Her konuda yaşam kurallarına göre davranılmasını, iyilik yaparken bile  bunun göz önünde bulundurulmasını , her şeyin zamanında ve yerinde yapılmasını öğretir, bağışlamayı, iyilik yapmayı  öğütler, topluluklardaki güven ve huzurun alt-üst olmasına izin vermez.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Birbirimize yardımda bulunurken o yardımın bizi yoksulluğa düşürecek  bir dereceye vardırılmamasını , herkesin kişisel hürriyet ve haklarını kullanırken başkalarının haklarına saygılı olmayı emreder.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Haset , fesat ,öfke , zulüm , hıyanet , iftira, yalan, hile, kötü zan ,  dedi-kodu , koğuculuk , kibir  , gösteriş , hırsızlık , adam öldürme , israf , pintilik , içki , kumar , zina gibi bütün kötülükleri yasaklar.

 

Kur’an ı Kerim ;

 

Büyük- küçük , iyi ve kötü … işlediğimiz bütün işlerin ortaya döküleceği  , herkesin hesaba çekileceği çetin bir hesap gününün gelip çatacağını bildirir.

 

 Kur’an – ı Kerim ;

 

Beşikten mezara kadar insanları ilgilendiren her konuya  değinir.İnsanların maddi ve manevi  mutluluklarını sağlayacak kişisel  ve toplumsal kuralları belirtir, gelecekte keşfedilebilecek  bazı ilim ve fenle ilgili gerçekler hakkında  açık veya kapalı açıklamalarda  bulunur.

 

Kur’an-ı Kerim ; asırlar önce :

 

Yerin sabit olmayıp güneş etrafında döndüğünü ,            ( Neml : 27/68)

Güneşin kendi yörüngesinde hareket ettiğini ,                       ( Yasin :36/38)

Güneş ve ayın bir hesaba göre seyrettiğini  ,           ( Rahman :55/5)

Gök yüzünde denge kanununun bulunduğunu  ,             ( Rahman :55/7)

haber vermiş , insanın akıl ve mantık muhakemesine yeni bir ufuk katmıştır.

 

Kur’an-ı Kerim ; yine asırlar önce :

 

Gök yüzünün ilk halinin gaz olduğunu , ( Fussilet : 41/11 )

Göklerle yerin bitişik  bir durumda iken , birbirinden ayrıldığını , her canlı varlığın sudan yaratıldığını , ( Enbiya : 21/30)

Meyvelerin aşılayıcı  rüzgarlar vasıtasıyla döllenmek suretiyle meydana geldiğini , ( Ra’d  : 13/3 , Hicr : 15 / 22)

Bazı hayvanlarda , özellikle arılarda görülen olağanüstü işlerin onlara Allah tarafından ilham edilmek suretiyle  yaptırıldığını ( Nahl : 18/68 , 69 )

Yeryüzünde  yürüyen hayvanlar ile gök yüzünde uçan kuşların bile insanlar gibi  birer topluluk olduğunu, ( En’am : 6/38)

Yeryüzünde olduğu gibi , göklerde de canlı varlıkların bulunduğunu ve bunların bir gün bir araya geleceklerini , (Şura : 42/29 )

En düşündürücü bir üslupla , zaman üstü mesajlar ile insanlığın dikkatine sunmuştur.

 

 

Kur’an- ı Kerim ;

 

İnsanlığın düşünce ufkunu açmış , indirildiği güne kadar düşünülmemiş bulunan  tabii tecrübe ve bilgi birikimiyle de izah edilemeyen , öyle önemli konuları gündeme getirmiştir ki , onun aydınlatıcı rehberliği altında akılların önü açılmış , düşünceler ufuklara yönelmiş, ruhlar onun ışığı ile aydınlanmıştır.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Kainatı okunan bir kitap gibi görmüş , onun varlık hakkındaki her yorumu isabetli bir tefsir , her sözü ilmi bir kanun , her hükmü de değişmez bir kural olmuştur.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

 Ne söylemişse doğrudur , zaman onu yorumlamada en güzel ve en gerçek müfessirdir.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

İlmi teşvik eden , ilmi gerçeklere gizli ve açık işaretle , kainat hakkında düşünmeye ve çalışmaya sevk eden ayetleri ile kendisini rehber kabul edenler için bütün ilimlerin öncüsü ve desteği olmuştur.

 

Kur’an-ı Kerim ;

 

Her ilimden gerektiği kadar söz edip ilimlerin kapısını açan, teşvik eden ve sınırlı insan zekasının yapabileceklerine dikkat çeken bir kitaptır.

 

İnsanlığa  düşen bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını araştırmak, dünya ve ahiret mutluluğunu dengeli bir şekilde sağlamaktır.

 

Hz. Ali  (r.a ) diyor ki , “ Allah’ın Resulü’nden işittim. “  Haberiniz olsun ki , bir takım fitneler meydana gelecektir,” buyurdu .

-         Ey Allah’ın Resulü , o fitnelerden çıkış ,kurtuluş nedir ? diye sordum .

-         Allah’ın kitabıdır !

Çünkü , sizden öncekilerin haberleri de , sizden sonrakilerin haberleri de , aranızdakilerin hükmü de ondadır.

O , hak ile batılı ayıran kesin bir hükümdür , şaka ve boş şey değildir.

Onu zorbalıkla bırakan kimsenin , Allah (belini) boynunu kırar.

Hidayeti , doğru yolu  ondan başkasında arayanı sapıklığa düşürür .

O , Allah’ın en sağlam ipidir.

O , Hikmetle dolu Kur’an ‘dır.

O , en doğru yoldur.

O , boş arzu ve isteklerin haktan saptıramayacağı , dillerin karıştırıp belirsiz edemeyeceği , bilginlerin doyamayacağı , yinelenmesinden bıkılmayan , akılları hayrete bırakan ,  meziyetleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.

 

O , öyle bir kitaptır ki , Cinlerden bir gurup onu dinledikleri  zaman “ Biz gerçekten hayranlık veren bir Kur’an dinledik ki , O , hakka ve doğruya götürüyor.Bundan dolayı biz de Ona inandık “demişlerdir.

 

Ona dayanarak konuşan doğrulanır.

Onunla amel eden ödüllendirilir.

Onunla hükmeden ,adaletli olur .

Ona davet eden doğruya ve doğru yola davet etmiş olur.( Tirmizi , Sünen ; c.5 ; sayfa :172,173 )

 

Sevgili peygamberimiz başka bir hadislerinde de , “ Önceki kitaplar , tek konu ve tek harf ( lügat) üzerine inmişti.”

Kur’an-ı Kerim ise :

Emir ,

Yasak ,

Helal ,

Haram ,

Muhkem ,

Müteşabih ,

Örnekler ,

Olmak üzere yedi konu ve yedi harf ( lugat )üzerine inmiştir.

Onun helalını helal kılınız ,

Haramını haram kılınız ,

Onun emirlerine uyunuz ,

Onun yasakladıklarından kaçınınız ,

Onun verdiği örneklerden ibret alınız ,

Onun ( muhkemleri) hükümleri ile amel ediniz ,

Onun müteşabihlerine de iman ediniz . ( ve Rabbimizin gönderdiği bütün şeylere  iman ettik)  deyiniz. “ buyurmuşlardır.  ( Hakim : Müstedrek , C.1. s..553)

 

 

 

                             Mehmet Emin BAYAR

                             E.Teftiş Kurulu Başkanı
Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Saat