• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret5135335
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Miracı anlamak ve hayata hakim kılmak -Ali Değirmenci

Miracı anlamak ve  
hayata hakim kılmak 
Miracı anlamak ve hayata hakim kılmak. Bu akşam rahmet ve mağfiretin coştuğu önemli fırsat anlarından biri; Mübarek Mirac Kandili... 
Başta sevgili okuyucularımız olmak üzere, insanımıza, milletimize ve tüm İslam ve insanlık alemi için hayırlı ve mübarek olsun. 
Mirac, lügatte, yükselmek, merdiven gibi manalara gelir. Istılahi anlamda ise Allah’a yönelerek, yükselmek ve yücelmek, seyr–ü süluk etmek, yaklaşmak, kurbiyyet kesbetmek demektir. Huzur–u ilahiyeye çıkmak... 
Üç aylardan Receb–i Şerifin 27. gecesini şereflendiren olay Rahmetellil Alemin Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin “İsra ve Mirac” mucizesinin gerçekleşmesidir.  
Bu gece, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hiç bir nebi ya da resule nasip olmayan bir lütuf ve mazhariyete nail olmuş ve bu büyük mazhariyetin bir tecellisi olarak; insanlığa özellikle inananlara bir çok manevi hediyelerle dönmüştür. Bu bakımdan Mirac, sadece Peygamberimiz (s.a.v.)’i değil, tüm insanlığı ilgilendirir. 
Tefsirlere, kaynaklara, lügatlere bakıldığı zaman görürüz ki, İsra, gece yolculuğu demektir. K. Kerim’de (İsra suresi) yer alan İsra, esasen Mekke–i Mükerreme’den Kudüs–ü Şerifteki Mescid–i Aksa’ya kadardır. Mescid–i Aksa’dan Sidre–i Münteha ve daha sonrasına kadar olan yolculuk “Mirac” diye tanımlansa da bu olayın tamamına da “Mirac” denmektedir. 
K. Kerim’de Mirac’ın sebep ve hikmetini anlatan ayet–i kerimenin meali şöyledir: 
“Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah kuluna geceleyin Mescid–i Haram’dan alıp kendisine ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid–i Aksa’ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O’dur. (İsra Suresi: 1). 
Anlaşılmaktadır ki, zamandan ve mekandan münezzeh Cenab–ı Hakk’a doğru zahiri anlamda bir yolculuk sözkonusu olamaz. O halde Mirac’la olan şey keyfiyet ve kemal olarak Allah’a yaklaşmak muhatabın kadrini yükseltmek ve yüceltmek ve O’na mahlukattaki ayet ve alametleri göstermektir. 
Demek esasen Mirac’la Cenab–ı Hakk’ın insanlara verdiği miras İki Cihan Serveri’nin yüce şerefini  tanıtmak, mahlukatın marifet ve hikmetlerine dikkat çekmek ve kullara Mirac’daki nasibi hatırlatmak ve onları zatına yönlendirmektir. 
Aslında “biz Allah’ınız ve yine O’na döneceğiz” hükmü hem mecburi dönüş anlamına gelen ölümü, hem de kendi ihtiyarımızla Allah’a yönelip seyr–ü süluk etmeyi anlatmaktadır. 
“Ölmeden önce ölmek”, “hesaba çekilmeden nefsi hesaba çekmek” aslında kulun kendi ihtiyarı ile Allah’a yönelmesinin gereklerine uymak, hazırlık yapmak içindir. Bütün bunlar insanın insanlığın Allah’a davet edilmesi, yönlendirilmesi içindir. 
Vuku bulması açısından Mirac aslında R. Ekrem (sav)’in büyük mucizelerindendir. Pek çok hikmet ve mesaj sunmaktadır. 
Mirac’ın keyfiyetini anlatmağa bu yazının hacmi müsait değildir. 
Ama akıl, vahiy, sebep–hikmet keyfiyet–kemiyet, madde–mananın buluştuğu–kesiştiği, birleştiği–ayrıldığı bir kavşak noktası gibidir, Mirac. 
Ve aynı zamanda kamil insan, sıdk ve teslimiyetin miyar noktasıdır. Sadık Ebubekir’lerle kaypak mürailerin tefrik noktasıdır. Akılla gönlün diyalogunun en çarpıcı olduğu, aklın sınırının tayin ve tespit edildiği, gönül ummanının farkında olunduğu bir harikadır, Mirac.  
Elhasıl Mirac, bir kulluk ölçüsü, bir mana çerçevesidir. 
Resul–i Ekrem (sav) Efendimizi en vurucu şekilde tanıtan ilahi bir hadisedir, Mirac. 
O’nun Mescid–i Aksa’da bütün Peygamberlere imam olup namaz kıldırması, Seyyidül Mürselin olduğunu göstermektedir. 
O’nun “Burak” ve “Refref” gibi vasıtalarla Hakk’a gidişi, Allah’a gidişte vasıta ve vesilenin bir sünnet–i ilahi olduğunu göstermektedir. 
Sidre–i Münteha maddenin sonu ve mananın başlamasıdır. Aklın durma sınırı; kalbin–aşkın, talebin, sülukun atağa kalkma noktasıdır.  
Ve Mirac, Allah’a mülâki olmanın O’nun hitabına, iltifatına, tecellisine muhatap olmanın sonsuz hazzının yaşandığı yüce keyfiyettir. Zaman ve mekanı aşan mana gücünün anlatılmasıdır,insanlığa. 
Mirac, Yüce Resul’un şahsında vuku bulan bir mana harikası olması yanında, insanlığa dönük olan mesajı ayrı bir nasip meselesidir. Bizi ilgilendiren husus da budur. 
Bu çerçevede insanlığa en büyük hediye kulun Mirac’ı olan namazdır.  
Eğer, Miracın manası, mahiyeti, hikmeti ve mesut neticelerini anlamak isteyenlerin namazı; zahiri ve batıni şartlarıyla çok iyi tahlil ve tahkik etmeleri gerekir. 
Miracla gelen bir diğer hediye ise Bakara suresinin son ayetleridir ki, büyük mesajlar ve mana ziyafeti sunmaktadır. 
Ümmet–i Muhammed’in, imtiyazlı durumu ve mazhar olduğu nimetler ve iltifatlar ise Miracın yüzü suyu hürmetine ve Hz. Peygamberin aşkına gerçekleşen ilahi nimetler ve tecellilerdir.  
İşte Mirac, böyle büyük bir mananın zaman–mekan kesiminde ulaştığımız bir büyük fırsattır.Bu fırsat iyi değerlendirilmeli. 
Miraca hürmet, Resulullaha hürmettir. Kulluk esprisine yakın olmak, Allah’a dönüşü gündeme almak, yaratılışın gayesine yönelmek demektir. 
Ne mutlu Miracı, bu mana ve keyfiyetle anlayan ve bu hikmet ve mesajı bütün hayata ve ömre şamil kılanlara... 
Tekrar Mirac Kandiliniz mübarek olsun; bu mana ve duygularla... 

alidegir@yenimesaj.com.tr

24/EKİM/2000 
SALI YENİ MESAJ

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.439832.5698
Euro34.502534.6407
Saat