• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam129
Toplam Ziyaret5184686
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

19. Cüz

18. RAMAZAN'DA KUR'AN'LA BULUŞMAK

(Her cüzden 3 temel konu) -

18. CÜZ (s. 341 - 360)-

Bu cüzde Müminûn ve Nur surelerinin surelerinin tamamı, Furkan suresinin baş tarafı bulunmaktadır.

Bu üç surede de İDEAL müminin vasıfları anlatılmaktadır 18. Cüzdeki temel konular şunlardır:

a-Müminûn suresinin başında, cennetlerin en güzeli FİRDEVS cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. (23/1-11). Bu vasıflara göre İDEAL müminler;

(a1)-Namazlarını huşu içinde kılarlar,
(
a2)- Boş/faydasız şeyleri terk ederler (zaman onlar için önemlidir.),
(a3)-Zekat verirler,
(a4)- Namuslarını korurlar,
(a5)-Emanete riayet ederler (güvenilir ve dürüst insanlardır). Sonra Allah’ın verdiği nimetler (23/12-22) ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır (23/23-53). Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. (23/54-91).

b-Cüzdeki diğer sure ise, Nur suresidir. Bu sure önceki Müminûn suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre: İdeal mümin, AHLÂKİ SEVİYESİ yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah’ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir:

ZİNA ve İFTİRA. Bunlara karşı ceza, boykot (kamuoyu baskısı) ve ahlâki eğitim yöntemleri anlatılır.

Bu surede İDEAL müminin sıfatları ahlâkî açıdan şöyle açıklanır:

(b1)-Zinadan kaçarlar,
(b2)-Başkasına iftirada bulunmazlar,
(b3)-Günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler,
(b4)-Hz. Peygamber’e ve eşlerine karşı saygılıdırlar,
(b5)-Tesettüre dikkat ederler,
(b6)-Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar.
(b7)-Evliliğe teşvik ederler,
(b8)-Sabah-akşam Allah’ı zikrederler ve farzları yerine getirirler, (b8)-Çocuklarını doğru eğitirler,
(b9)-Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz,
(b10)-Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar.(24/2-61).

c-Bu cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette; Kur’ân’ın misyonunun, âlemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır (24/1), Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir FARKLILIK ve FARKINDALIK oluşturulmaya çalışılır:

(c1)- Her şeyi yaratan (Allah) ile hiçbir şey yaratamayan/aciz putlar,
(c2)- İyiler için Cennet ve kötüler/zalimler için Cehennem, (c3)-Kur’ân’ı kabul edenler ve reddedenler,
(c4)- Peygamberler ve halkları/ümmetleri,
(c5)-Gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık/kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler…(25/2-62)

Kur’ân bu şekilde FURKAN olma özelliği ile sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur.

(Bk. Oral, Rıfat, Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası, s.156-162))

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi19. CÜZ: 


1. Furkan Sûresi 21. ayetle başlar. Sonrasında Şuara Sûresi gelir. Bu Sûre de bittikten sonra Neml Sûresi gelir ve Neml Sûresi 55. ayetle cüz biter. 

Furkan Sûresi 

2. 21-34 ayetler arasında ana konu Kuran'dır. Peygamberi tekzip etmeleri, insan peygamber yerine melekten bir peygamber talep edilmesi, peygamber efendimizin: Ya Rab, bu halkım Kuran'ı terk etti, diye şikayette bulunması, her peygamberin mutlaka azılı düşmanlarının olduğu gibi konular işlenmiştir. 

3. 35-44 ayetler arasında Peygamberi, Onun getirdiği hakikatleri tekzip eden halkların helak edildiği ve kendi arzularını ilah edinenlerin akılsızlar olduğu vurgulanır. 

4. 45-62 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Gölgeyi uzatması, gecenin dinlenme, gündüzün de aktivite/çalışma zamanı olduğu, rüzgarın Allah'ın rahmeti olduğu, denizlerin tatlı ve acı olduğu ve benzeri nimetler anlatılır. Tüm nimetlerin yegane sahibi Allah olmasına rağmen insanların Allahı bırakıp da başka tanrılara tapmaları da ayetler arasında anlatılır. 

5. 63-77 ayetler arasında ise Rahman'a kulluk yapanların özellikleri anlatılır. Buna göre müminler yer yüzünde ağır adımlarla yürür, cahillerden yüz çevirir, gece vakti namaz kılar, cehennem azabından korunmak için dua eder, infak ettikleri zaman aşırılığa ve cimriliğe gitmez, Allah'tan başkasına ibadet etmez, adam öldürmez, zina etmez, yalan şahitlik etmez, boş şeylerden nazikçe uzaklaşır, Rablerinin ayetlerini duydukları zaman kör ve sağır kesilmez ve Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı nasip et, bizi Muttakîlerin imamı kıl, diye dua ederler. De ki: ibadetiniz /duanız olmasa idi rabbiniz ne diye değer versin, ayeti ile Furkan Sûresi biter.

Şuara Sûresi 

6. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. Peygamberlerin mücadelesi yoğun olarak anlatılır. Helak olan kavimlerin helak edilme gerekçeleri anlatılır. 

7. İlk ayetlerde iman etmeyenlerin peşinden üzülmeye değmeyeceği vurgulanır. 

8. 10-68 âyetleri arasında Hazreti Musa'dan ve iman etmeyen firavundan ve ona türlü türlü sıkıntılar çıkaran halkından bahsedilir. 

9. 69-104 ayetlerin ilk bölümünde hazreti İbrahim'in duasına yer verilir. Beni yaratan, rızık veren, şifa veren odur. İkinci bölümünde ise imansız bir şekilde ölen birisine kimsenin şefaat edemeyeceği, hiçbir samimi dostunun kalmayacağı vurgulanır. 

10. 105-122 ayetler arasında Hazreti Nuh'un mücadelesi anlatılır. Yıllar süren davet ve tebliğine rağmen çok az kişi iman etti. Bunlar bir gemi yaptılar. Allah teâlâ günlerce yağan yağmurlar gönderdi ve bu halkı helak etti. Nuh'un karısı ve oğlu iman etmediği için onlar da boğulanlardan oldular. Kafirler Hazreti Nuh'a dediler ki: Yanındaki fakirleri uzaklaştır, biz gelelim. Hazreti Nuh: Ben müminleri kovmam diyerek onlara cevap vermiştir. 

11. 123-140 ayetler arasında Hazreti Hud ve onun iman etmeyen kavmine değinilir. Kavmi diyor ki: Yeter artık, bize vaaz etsen de etmesen de bizim için fark etmez. Biz asla inanmayacağız. Bunun üzerine Allah teâlâ onları helak etti. 

12. 141-159 ayetler arasında ise Hazreti Salih'in mücadelesi anlatılır. Aşırılığa giden, ölçü tartıda hile yapan, helal haram ayırmadan her şeyi elde etmeye çalışan ve mucize olarak kayadan çıkarılan deveyi kesmeleri nedeniyle helak edildiler. 

13. 160-175 ayetler arasında Lut aleyhisselâmdan söz edilmiştir. Cinsel anlamda sapık olan bir şehre peygamber olarak gönderilen Hazreti Lut uzun yıllar uğraşmasına rağmen onları ikna edemez. Sonuçta Lut'un karısının da aralarında bulunduğu kavmi toplu olarak helak edildi. 

14. 176-191 ayetler arasında ise Hazreti Şuayb aleyhisselâmdan bahsedilmiştir. Ölçü tartıda haksızlık yapan, insanların mallarına zorla el koyan bu halk peygamberi de tekzip ettiler. Sonuçta bunlar da helak edildi. 

Buraya kadar peygamberlerin mücadelesi anlatıldı. Her peygamber şu sözleri mutlaka söyle: Allah'tan korkun. Bana itaat edin. Ben sizden herhangi bir ücret, geçimlik, para pul, mevki makam istemiyorum. Benim ücretimi Rabbim verir. 

15. 192-227 ayetler arasında ise Sûrenin kapanış bölümü yer alır. Peygamber efendimize bir nevi uyarıların ve tavsiyelerin verdiği yerdir. Ayrıca peygamberlerin nasıl mücadele ettikleri örnekleri ile gösterilmiş, peygamber efendimizin örnek alması sağlanmıştır. Uyarı almadan, peygamber gönderilmeden hiç bir yerin helak edilmediği vurgulanmış, iman etmeyen ve sözlerine yalan dolan katan şairler de kınanmış, onların peşinden de azgınlık yapanların gittiği söylenmiştir.

Neml Sûresi 

16. Neml karınca demektir. Hazreti Süleyman'ın ordusunu görünce, koloninin bilmeden çiğnenmemesi için bir konuşma yapar. Bu konuşmayı Hazreti Süleyman duyar ve tebessüm eder. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 

17. 1-14 âyetler arasında Kuran'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu anlatılır. Ayrıca hazreti Musa kıssasından bir bölüm de burada yer alır. 

18. 15-44 ayetler arasında Süleyman peygamberden bahseder. Hazreti Süleyman'ın duası, karıncanın uyarı sözlerine tebessüm etmesi, Hudhud isimli kuşun uzak bir memlekete gidip, orada güneşe tapan bir millet ile karşılaşıp bu durumu Süleyman peygambere haber etmesi, Süleyman peygamberin bu kavme bir mektup göndererek tevhid dinine çağırması, Süleyman peygamberin bu kavmin kraliçesi olan Belkıs'ın tahtını istemesi ve hazırda olanlardan birinin göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede o tahtı getirmesi, Belkıs'ın hazreti Süleyman'ın yaptığı sarayda dolaşması gibi konular bu ayetler arasında anlatılır. 

19. 45-55 ayetler arasında Salih peygamberden ve onun azgın olan halkından bahsedilir. Lut peygamberden bahsedilerek cüz biter.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 


CÜZ 19 - İyi Bir Eşliğin Önemi [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa]
Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Saat