• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam314
Toplam Ziyaret5181367
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Hicri yılımız hayırlı olsun

Farz namazdan sonra en faziletli namaz

Mehmet Talu - Milli Gazete
2009-12-17


Hicrî yılımız hayırlı olsun 1

17 Aralık 2009 Perşembe günü 1 Muharrem 1431, yani hicrî yeni yılın ilk günü idi. İslâmın ve müslümanların aziz ve mansur olmasına vesile olmasını Cenabı Hak'tan dileriz.

Hicret: Hz. Peygamber (S.A.V) efendimiz ve ashabının; dine hizmet etmek ve İslâm devletini kurmak üzere ALLAH Teâlâ'nın izni ile Mekkei Mükerreme'den Medinei Münevvere'ye göç etmeleridir. Medine'ye göç eden müslümanlara muhacir, Resûli Ekrem (S.A.V) efendimize ve muhacirlere yardım eden Medineli müslümanlara da ensar adı verilmiştir.

Hicret; Hak'kın batıla galip gelmesi ve islamı tümüyle yaşamanın azmidir. Hicret; tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin, gerektiğinde mallardan ve canlardan feragat etmenin sembolüdür. Hicret; Ensar ve Muhacirinin sergiledikleri dostluk ve kardeşliğin, milli birlik ve bütünlüğün en güzel timsalidir. Hicret; ilk müslümanların inançları uğruna gösterdikleri fedakârlığın doruk noktasıdır. Hicret, kötü şartlardan kaçış değil; İslam'ın hükümlerini yaşatacak ve yaşayacak yeni şartların ve mekânların aranışıdır. Abdullah b. Amr b. As (R.A.) den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

"Hakiki Muhacir, ALLAH'ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir."1 buyurmakta; Fudale b. Ubeyd (R.A.) den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz:

"Hakiki Muhacir, hataları ve günahları terk eden kimsedir"2 buyurarak hicretin kötü şeyleri terk etmek anlamına geldiği belirtilmektedir. O halde, bizler de ALLAH'ın yasakladığı şeylerden kaçınıp nefsimizin kötü isteklerini frenleyerek her an hicret halinde olabilir ve hicret sevabına nail olabiliriz. Günahlarla, isyanlarla kirlenen gönül dünyamızın, kulluğa, itaate, ibadete yönelmesinin de gerçek hicret olduğunu unutmayalım.

Muharrem ayı ve aşure günü

Ebû Hureyre (R.A.)'den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimize; Farz namazdan sonra hangi namazın ve Ramazan ayı orucundan sonra hangi orucun daha faziletli olduğu soruldu da, Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz:

"Farz namazdan sonra en faziletli namaz: Gece yarısı kılınan (teheccüd) namazıdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç: ALLAH Teâlâ'nın ayı olan Muharremde tutulan oruçtur," 3 buyurdular.

Yüce dinimiz, hemen her farz ibadetin cinsinden nafile ibadet yapmak imkânı getirmiştir. Bu durum, müslümânlar için büyük bir şans ve nimettir. Bilindiği gibi Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ramazan bayramının birinci günü ile kurban bayramının dört günü hariç, senenin her gününde ALLAH rızâsı için oruç tutmak mümkündür. Ancak bunun için en uygun ve faziletli ay hangisidir? İşte akla gelebilecek bu soruyu ashâbı kiramdan biri Peygamber Efendimize Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun hangisi olduğunu sordu. Resûli Ekrem (S.A.V.) de bu soruya cevaben, Muharrem ayında tutulan orucun pek sevap olduğunu söyledi. Muharrem ayının değerini anlatmak için de ondan "ALLAH'ın ayı" diye söz etti. Şüphesiz bütün aylar ALLAH'ın ayıdır. Ama Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz bu ifadesiyle Muharrem ayının değerine ve onun iyi değerlendirilmesi gereğine işaret etmiş oldu.

Hadisi şerifte Muharrem ayı için: "ALLAH Teâla'nın ayı" denilmesi, bu ayın şerefine işaret içindir. Aslında bütün aylar, bütün yıllar, bütün zamanlar, bütün mekanlar, bütün varlıklar, bütün insanlar, cümle eşya her şey ALLAH Teâla'nındır. Ama her şey ALLAH Teâla'nın iken, "Muharrem ALLAH Teâla'nın ayıdır" demekten maksat ne?.. Burada maksat, "Muharrem ayında ALLAH Teâla Hazretleri, kulları çok afv ü mağfiret ediyor; kulları çok affettiği, tevbe eden kullarını çok bağışladığı bir aydır." demek oluyor.

Ramazan'dan sonra oruç tutulacak en hayırlı ay

Mehmet Talu - Milli Gazete
2009-12-20


Hicrî yılımız hayırlı olsun 2

Hz. Ali (R.A)'den rivayete göre bir adam kendisine Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz, diye sormuş. Hz. Ali (R.A) de şöyle dedi. Ben bu konudan soran hiçbir kimseyi işitmedim. Sadece ben Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimizin yanında otururken bir adamın O'na:

Ya ResûlALLAH! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersiniz? diye sorduğunu işittim. Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz:

"Eğer Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharremi tut. Çünkü o, ALLAH Teâlâ'nın ayıdır. O ayda bir gün var ki, ALLAH Teâlâ o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiştir, diğer bir kavmin de tevbesini kabul eder." buyurdu. (Tirmizi, Savm:40)

Hadisi şerifte ALLAH Teâlanın tevbesini kabul ettiği belirtilen kavim, Hz. Musa A.S'ın kavmidir. İsrailoğullarının firavundan kurtarılışı, firavun ve ordusunun denizde boğulması kasdedilmektedir.

Muharrem ayında tutulacak orucun fazileti iki şekilde yorumlanmıştır. Birincisi, söz konusu fazilet, hadisin ifadesinden anlaşıldığına göre, muharrem ayının herhangi bir gününde tutulacak nafile oruç için geçerlidir. İkincisi, ondan maksat, o ayda bulunan âşûrâ gününde tutulacak oruçtur. Muharrem ayı söylenmek suretiyle onun bir parçası olan âşûrâ günü kasdedilmiştir.

Binaenaleyh içinde bulunduğumuz bu mübarek ayda mümkün mertebe oruç tutmaya gayret etmemiz lâzımdır. Hiç olmazsa pazartesi ve perşembe günleri orucunu, hele hele aşura günü orucunu kesinlikle ihmal etmeyelim.

Oruç hakkındaki sorusuna Peygamber aleyhisselam'dan cevap alan bu ismini bilemediğimiz sahâbî, farz namazdan sonra hangi namazın daha faziletli olduğunu öğrenmek istedi. Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz de: "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz teheccüt (gece) namazıdır" buyurdu.

İbadetlerin ve diğer işlerin değeri, insana verdikleri zahmetle ölçülür. Zor ve sıkıntılı ibadetler şüphesiz daha sevaptır. İnsanların çoğunun tatlı bir uykuya daldığı sırada istirahatını ve uykusunu feda edip ALLAH'ı anmak üzere yatağını terk etmek kolay bir iş, az bir yiğitlik değildir

Teheccüt namazına değer kazandıran bir diğer husus da, bu vakitte kılınan namazın riya ve gösterişten tamamen uzak olması, ihlasla ve gönül huzuruyla ibadet etmeye elverişli bulunmasıdır. İşte Teheccüt namazını böylesine değerli kılan, diğer vakitlerden farklı bu özellikleridir, Hatta Teheccüt namazının, farz namazlardan önce veya sonra kılınan ve revâtip diye anılan sünnet namazlarından bile faziletli olduğu kabul edilmektedir. Teheccüt namazının fazileti, meşakkat, yorgunluk, riya ve gösterişten uzaklık gibi özelliklerinden ileri gelmektedir. Ayrıca Teheccüt namazı, Hz. Peygamber (S.A.V.)'in bütün hayatı boyunca sürekli kıldığı bir namazdır. Bu sebeple de sünnetlerin en faziletlisi, Hz. Peygamber (S.A.V.)'in bu sünnetidir. Cenabı Hak, bu hadisi şerifler gereğince amel edebilmeyi cümlemize nasib eylesin. Amin.

Aşure günü

Aşûre, on mânâsına gelen "aşr" kelimesinden alınmıştır. Hicrî senenin birinci ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe: Aşûre günü denilmiştir. Muharrem ayının onuna rastlayan aşûre gününün fazileti de o günde cereyan edegelmiş olaylardan kaynaklanmaktadır ki, Cenâbı Hak, bu mübarek günde on peygamberine on büyük ihsanda bulunmuştur. Şöyle ki:

1 Hz. Adem (A.S.)'in tevbesi bu gün kabul edilmiştir.

2 Hz. Nûh (A.S.)'un gemisi bu günde, Cudî dağının üzerine, karaya oturmuştur.

3 Hz. İbrahim (A.S.) bu günde dünyaya gelmiştir.

4 Hz. Yakub (A.S.)'un gözleri aşûre günü tekrar görmeye başladı.

5 Hz. Yunus (A.S.) balığın karnından bugün kurtulmuştur.

6 Hz. Yusuf (A.S.) kuyudan aşûre günü çıkarılmıştır.

7 Cenabı Hak, Musa (A.S.)'ya aşûre gününde mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ve askerlerini sulara boğmuştur.

8 Hz. Davud (A.S.)'un tevbesi bu gün kabul buyrulmuştur.

9 Hz. İsa (A.S.) aşûre günü doğmuş ve o günde de göklere kaldırılmıştır.

10 Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin tasavvur edilebilen gelmiş geçmiş bütün günahları aşûre gününde afv edilmiştir.

Ayrıca, Hz. İdris (A.S.)'in göklere kaldırılışının, Hz. Eyyüb (A.S.)'un hastalıktan kurtuluşunun ve Hz. Süleyman (A.S.)'a saltanatının ihsan edilişinin de aşûre gününde vaki olduğu rivayet edilmektedir. (5 Ayni, Umdetü'l-Kari, Savm:69, 8/233.


http://www.habervaktim.com/yazar/19825/hicret_yurdu_.html  

Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat