• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret5164714
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Berat Kandili Vaazı

Giriş

Bu  gece, mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı şerife adım adım yaklaştığımızın habercisi,

 kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandilini idrak edeceğiz.

Hızla akıp giden ömür içerisinde böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştirip , bizlere güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk’a ne kadar hamd ü sena etsek, ne kadar şükretsek azdır.

Kültürümüzde kandil olarak adlandırılan bu mübarek geceler,

dünyanın koşuşturması içerisinde varlık ve yaratılış gayesini unutup

sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koca bir ömrü heba eden bizlere,

özümüze dönme ve kendimizi sorgulama, geçici olanla kalıcı olanı fark etme,

 kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.

Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır,

 bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi yeniden düşünme, tövbe ederek geçmişi affettirme, dua, azim ve kararlılıkla geleceği inşa etme imkânı sağlar.

Her yıl gelen Berat Kandili, bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretir.

İslam kaynaklarında “Rahmet, İcabet, Gufran, Kısmet, Takdir, Hayat ve Mübarek” olarak nitelendirilen Berat gecesini idrak ;

her türlü zaaflarımıza, isyanımıza, nisyanımıza ve tuğyanımıza rağmen Yüce Rabbimizin affediciliğini unutmadığımızı gösterir.

Her yıl mübarek Ramazan ayına on beş gün kala idrak ettiğimiz Berat’ın bize öğrettiği en önemli husus sadece Allah’ın affına mazhar olmak değil, affedici olmaktır.

 Zira Allah’tan af bekleyen ,affedici olur. Allah’tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olur. Allah’ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah’ın sevgisine ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır.

 Berat Kandili, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimize dönme, tefekkür etme, kendimizi sorgulama,

 geçici olanla kalıcı olanı fark etme, kalp gözümüzü açma ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.

İnsanoğlu için adeta her yıl hesaplaşma durakları olarak oluşturulan Aldatıcı zevk ve hülyalar, ölçüsünü kaybetmiş yanlış arayışlar karşısında bizi Rabbimizle buluşturan bu rahmet gecelerinde, Cenab-ı Hakk’la olan ilişkilerimizi yeniden güzelleştirme, zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkına varma, kendimize çeki düzen verme fırsatı buluyoruz

******************************************

Gelişme

Berat etmek, berâ ve velâ gibi iki önemli adımın sonucunda gerçekleşen bir zirvedir. Bu iki adımdan ilki berâdır ki, şerden, fesattan, vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden ve kötülükten , uzak durmak anlamına gelir.

Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir.

Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki, bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan,

benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır.

Berat, kurtuluşun adıdır.

Beratın ikinci adımı ise velâdır ki, bu da sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip

iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak anlamına gelir.

Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili,

Allah’a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın ilk şartı kimden berî, kime yakın olacağımızı bilmektir.

Berat’ın yegâne sahibi elbette Yüce Rabbimizdir.

Ancak her insanın beratı kendi elindedir. Zira biz O’na bir adım yaklaşırsak O bize bin adım yaklaşır.

Biz kendi yapıp ettiklerimizi bilir, her türlü kötü amellerimizden nasuh tövbe ile uzaklaşır, salih amel ile O’na yönelirsek Allah’ın mağfireti şüphesiz bize erişir.

Biz ,bize yapılanlar karşısında kin ve intikam duygularıyla hareket etmez ve affedici olursak, Allah da bizi affeder.

Biz zorda ve darda kalanların zorluğuna ve darlığına yardım edersek, Allah da bizim zorluklarımızı ve darlıklarımızı ortadan kaldırır.

Biz kendimiz için istediğimiz güzel şeyleri başkaları için de istersek, Allah da bize tüm güzellikleri ihsan eder.

Biz anaya babaya iyilik eder ve yakınlarımızı gözetirsek, Allah da bizi hiçbir iyilikten mahrum etmez, her zaman yanımızda olur.

 

Biz din, dil, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan tüm mazlumların yanında olursak, Allah da bizi zalimlerle imtihan etmez.

Biz yanlış yaptıklarımızdan pişman olursak, Allah bizi doğru yola sevkeder ve kendi beratımızı ellerimizle almış oluruz.

İşte bu gece bütün bunları düşünerek beratımızı hak edip etmediğimizin muhasebesini yapacağımız bir gecedir.

Bu gece, adımızın Cenab-ı Hak katında nasıl anılmasını istediğimize karar verme gecesidir.

Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz, bu gecede Allah’a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar:

“Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir

Bu bağışlanma mevsiminde bize düşen tefekkürdür, niyazdır, tevbedir.

Bizler bu Berat Kandilinde silkelenme ve yenilenme ümidiyle hep birlikte tevbe edelim.

Kimi zaman samimiyeti, edebi ve erdemi unutan, riya ve gösterişi tercih eden hâlimize tevbe edelim.

 En yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz; eşimizi ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz; akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, mültecileri ve ihtiyaç sahiplerini komşularımızı  unuttuğumuz günler için tevbe edelim.

Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz; huzur ve adaleti sağlayamadığımız; kan ve gözyaşını durduramadığımız için tevbe edelim 

Nefislerimize zulmettiğimiz, zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadığımız ve gözyaşlarına ortak olamadığımız için  tevbe edelim.

Kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız; İslam coğrafyasında ikilik ve kavgayı sona erdiremediğimiz; kıvranan toprakların acısını dindiremediğimiz için tevbe edelim.

Tevbekâr kullarını seven ve tevbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız bu mukaddes gecede, tevbemiz beratımız olsun.

Sadece dilde kalan değil, gönle inen, ruhta yankı bulan, özeleştiri ve tefekkür ihtiva eden bir tevbe ile kavli ve fiili olarak istiğfar edelim.

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi,

kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, yaratılıştan kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir.

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür.

 

Bu kandil, beratımızı almamızın Bu gece mağfiret gecesi, bugün rahmetin tecelli edeceği gündür

Sevgili Peygamberimizin (sas) emrettiği üzere

bir vücudun uzuvları, bir binanın tuğlaları gibi olamadığımız,

kardeşlerimizin halleriyle hallenemediğimiz, dertleriyle dertlenemediğimiz

 acılarını acılarımız, sevinçlerini sevincimizi bilemediğimiz için tövbe edelim ki, tövbelerimiz beratımız olsun.

 İstikbalimizi, geleceğimizi ve hayatımızı Allah’ın rızasını kazanmak için yeniden plânlayalım.

 Umutlarımızı tazeleyerek tekrar yeşertelim. Sadece iyilik ve iyiliği egemen kılmak için çaba sarf edelim. Beratımız kendi elimizdedir.

 Zira bu dünyada yapıp ettiklerimizle öte dünyada haşrolacağız. Bu dünyadaki amellerimizle mahşer günü dirileceğiz.

Berat gecesi, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma,

sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.

Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde; Kur’an’ın bizlere öğrettiği

 

“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka kaybedenlerden oluruz.”

 (A’raf, 7/23) vb. dualar, tövbe istiğfarlar ve yakarışlarla

beratımızı almamızın ancak,

 hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’i anlamakla, yaşamakla, Sevgili Peygamberimiz (sav)’in bizlere miras bırakmış olduğu sünnetini ve evrensel ahlâkî erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını öğretir.

Zaman, kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma zamanıdır.

Bu gece camimizde  Rabbimizden af dileyecek ve dua edeceğiz. Ve hep beraber Rabbimize niyaz edecek ve diyeceğiz ki:

 Hep birlikte “Allah’ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir!

Bize huzur ver, ülfet ver! Bizi kan dökücülerden eyleme.

Bize merhamet duygusu ver! Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme! Farklılıklarımızın fitne olarak kullanılmaması için bize basiret ve feraset ver!

 Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin” diye dua edelim.

***************************************

Sonuç

Berat Kandili vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Gündelik hayatın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara,

manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere, bir kandil olması dileğiyle 

Allah’a derin bir içtenlikle yöneldiğimiz bu gecede Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor,

rahmet ve merhametin sahibi olan Yüce Rabbimizden af ve mağfireti diliyoruz.

Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını,

başta aziz milletimiz, gönül coğrafyamızdaki vatandaş, soydaş ve din kardeşlerimiz olmak üzere

tüm İslâm âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor; birbirimizin beratına yardımcı olmayı;

İslâm dünyası olarak barış, huzur ve güven içerisinde arınmış gönüllerle,

 Günah yüklerimizden berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip etmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.

 

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Saat