• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam270
Toplam Ziyaret5203252
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

27. Cüz

27. CÜZ (s. 521 - 540)

Bu cüzde Zariyat suresinin son kısmı ile 

Tur Necm, Kamer, Rahman, Vâkıa ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır.

27. Cüzdeki temel konular şunlardır:

a- Zariyat suresinin son kısmında, önceki ümmetlerden bazı haberler verilir: 
(a1)-Hz. İbrahim'in tebliğ yolculuğu, 
(a2)-Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi; kutsal şeylere ve yerlere yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. (52/9-28). 
Başarıya giden yollar açıklanır. (52/44-49).
NECM SURESİNDE de, yemin ile söz başlanır, risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. (53/19-30) 
Sonra müşriklerin putları ve acizliği, ALLAH'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. (53/41-62)
. Kamer suresinde Kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. (54/1-8) 
Burada Kur'ân'ın TARİH BİLİNCİ oluşturmadaki misyonu, bu açıdan önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. (54/9-42).

b-Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır, sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere; bu NİMETLERİN HANGİSİNİ İNKAR EDEBİLECEKLERİ sorulur/sorgulanır. Vâkıa suresinde kıyamet sonrası âhiret olayları ve oradaki 3 grup anlatılır.

c-Hadid suresinde, Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. (57/1-6). 
Sonra fedakârlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. (57/7-20). 
Daha sonra KADER KONUSU mükemmel olarak 2 ayette açıklanır. (57/21-22). 
Son ayetteki takva tavsiyesi ile de sure tamamlanır. (57/28-29)

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi


Kuranı tanıyalım (27)

Yirmi yedinci cüz

1. Bu cüzde Zariyat Sûresinin devamı, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid Sûreleri bulunmaktadır.

Zariyat Sûresi

1. 31-46 ayetler arasında Lut kavmine gelen azap meleklerinden, Hazreti Musa ve Nuh'un kavimlerinden bahsedilir.

2. 47-60 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri yayması, her şeyden çiftler yaratması anlatılır. Allah'a kaçın, ona yönelin diye emir verilir. Cinlerin ve insanların yalnızca Allah'a hizmet etmek için yaratıldığı, öğüt vermenin müminlere fayda vereceği, peygamberin, yaptığı dini hizmetler karşılığında kimseden rızık beklemediği, Kafirlerin Allah'tan azabın çabucak gelmesini istemeleri anlatılır.

Tur Sûresi

3. Tur, Hazreti Musa'nın vahiy aldığı dağın ismidir. Mekke'de nazil olmuş ve ana tevhid ve ahiret ahvalidir.

4. 1-16 ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağını ve kimsenin buna engel olamayacağı vurgulanır. İman etmeyenlerin ister dayansın ister dayanmasın cehenneme gireceği anlatılır.

5. 17-28 ayetler arasında cennete girecek kimselerin alacağı nimetler anlatılır. İman eden ailelerin ailecek cennete girecekleri anlatılır.

6. 29-49 ayetler arasında Allah teâlâ peygamber efendimize "uyar!" diye emreder. Ancak uyarılara kulak vermeyenlere Allah teâlâ bunun gerekçelerini sorar. Niçin iman etmiyorlar? Kuran'ın sihir olduğunu mu iddia ediyorlar? Yoksa insan sözü olduğunu mu söylüyorlar? Yoksa gökleri ve yeri kendileri yaratmış da bundan dolayı iman etme gereği mi duymuyorlar? Allah teâlâ hazreti peygambere sabretmesi gerektiği söyler. Sen bizim gözetimimizdesin ve gecenin başında ve sonunda namaz kıl emriyle Sûre biter.

Necm Sûresi

7. Necm, yıldız demektir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.

8. 1-23 ayetler Hazreti peygamberin ilahî vahye muhatap olduğu, ilahî sözlerin Allah tarafından korunduğu, Hazreti peygamberin kendi hevasına göre konuşmadığı, Mekke'nin büyük ve milli putlarının (Lat, Menat ve Uzza) hiçbirinin insanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu vurgulanır.

9. 24-32 ayetler arasında insana her arzuladığı şeyin verilmediği, Allah'ın izni olmadan meleklerin dahi şefaat edemeyeceği, müşriklerin faydasız ilim sahibi oldukları, zan ile hareket ettikleri, müminlerin ise günahlardan korunmaya çalıştıkları anlatılır.

10. 33-62 ayetler arasında Allah teâlânın daha önceki ilahi kitaplarda da buyurduğu şu mesajlar yer alır; kimse kimsenin günahını yüklenemeyecek, insana kendi amelleri fayda verecek, dönüş Allah'a olacak, güldüren ve ağlatan Allah teâlâdır, zengin de yapan fakir de yapan odur, yaratan da odur... Son olarak da kıyametin yaklaştığı, onu kimsenin engelleyemeyeceği vurgusu yapılır ve sadece Allah'a secde ve ibadet edin emriyle Sûre biter.

Kamer Sûresi

11. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve peygamberlerin mücadelesi ve kavimlerinin helak edilmesidir.

12. 1-8 ayetler arasında ayın yarıldığı, kıyametin yaklaştığı, müşriklerin bunda şüphe duyduğu, kıyamet koptuktan sonra ise gözlerin dehşetle açılacağı ve herkesin boynunu bükerek o gün çağıranın peşinden gideceği anlatılır.

13. 9-42 ayetler arasında Nuh kavmi, Âd kavmi, Semud Kavmi, Lut kavmi, Firavun ve kavminin helak edilme gerekçeleri anlatılır.

14. 43-55 ayetler arasında ise mekkeli müşriklere uyarılar yapılır. Bu kadar kavim helak edilmişken sizi helak olmaktan kim kurtaracak? Hepiniz hezimete uğrayacaksınız. Günâhkârların sapmış olduğu ve alevli ateşe girecekleri anlatılır. Son iki âyette de müttakilerin cennete girecekleri anlatılır ve Sûre biter.

Rahman Sûresi

15. Mekke'de (Medine'de nazil olduğu da söylenmiştir) nazil olmuş ve ana Allah teâlânın dünyada verdiği ve cennette vereceği nimetlerdir. Sûrede yoğun bir şekilde Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Sûre 78 ayettir ve 31 defa: Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? ayeti zikredilmiştir. Sûreyi üç bölümde görmek mümkündür.

16. 1-36 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Rahman'ın Kuran'ı öğrettiği, insanı yarattığı, ölçüyü koyduğu, güneş ve ayın onun emrinde olduğu, insanı ve cinleri yarattığı, denizlerin içinde inci ve mercan gibi nimetlerin çıkarıldığı ve benzeri bir çok nimet anlatılır. Bu bölümde verilen nimetler dünyada verilen nimetlerdir.

17. 37-45 ayetler arasında kıyametin kopmasından sonra günâhkârların yüzlerinden tanınacağından dolayı hesaba bile çekilmelerine gerek kalmayacağı anlatılır.

18. 46-78 ayetler arasında ise Cennette verilecek nimetler anlatılır. Rabbinden korkanlara iki cennetin verileceği, cennette verilecek nimetlerin çeşitliliği anlatılır. Hemen hemen her ayetin peşinden bir defa: Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Uyarısı yapılır.

Vakıa Sûresi

19. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalidir. Rahman Sûresi gibi hem dünya nimetlerinden hem de ahiret nimetlerinden bahseder.

20. 1-74 ayetler arasında dört konu yer alır. Kıyametin kopması ve mahşer günü insanların durumu, cennete gireceklerin elde edeceği nimetler, cehenneme gireceklerin azapları ve dünyada verilen bazı nimetlerden bahsedilir.

21. 75-96 ayetler arasında Kuran'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve ona sadece temizlerin dokunduğu ve bu şekilde peygambere vahyedildiği, son olarak da cennet ve cehennemin hak olduğu anlatılır ve Sûre biter.

Hadid Sûresi

22. Medine'de nazil olmuştur. Hadid, demir demektir. Demirin Allah tarafından indirilmiş bir nimet olduğu Sûrede geçmektedir.

23. 1-19 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Allah'ın isimleri, imanın önemi, infak, borç verme, müminlerin nuru, ahirette fidye vererek cehennemden kurtuluşun olmadığı ve Allah'ın adı anıldığı zaman ürperme zamanının geldiği anlatılır.

24. 20-29 ayetler arasında dünya hayatının bir oyun ve oyalanma olduğu, insanın başına gelen herşeyin Allah teâlâ tarafından malum olduğu, demirin bir nimet olsun diye indirildiği, hristiyanların dindarlık amacıyla dinde olmayan şeyler uydurdukları ve buna kendilerinin dahi riayet etmedikleri anlatılır.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 
CÜZ 27 - Ürperen Kalpler [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa] [Türkçe Altyazılı]
Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.921033.0530
Euro35.842835.9864
Saat