• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam839
Toplam Ziyaret5165499
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

17. Cüz

17. RAMAZAN'DA KUR'AN'LA BULUŞMAK

(Her cüzden 3 temel konu) -

17. CÜZ (s. 321 - 340)-

Bu cüzde Enbiya ve Hac surelerinin tamamı bulunmaktadır.

17. Cüzdeki temel konular:

a-Enbiya suresi, Peygamberlerin mücadeleleri ve Allah’ın hâkimiyetinden bahseder. Surenin girişinde Peygamberlere tavır alanların durumu anlatılır. (21/1-47);

Daha sonra Peygamberlerin mücadeleleri ve KURTULUŞ örnekleri aktarılır:
(a1)-Hz. İbrahim, mücadelesi ve ateşten kurtuluşu,
(a2)-Hz. Lut, mücadelesi ve azaptan kurtuluşu,
(a3)-Hz. Nuh, mücadelesi ve tufandan kurtuluşu,
(a4)-Hz. Eyüb ve sabrı ile sıkıntıdan kurtuluşu,
(a5)- Hz. Yunus, mücadelesi ve cezadan kurtuluşu,
(a6)-Hz. Zekeriya’nın soyunun Hz. Yahya ile devam etmesi, (a7)-Hz. Meryem’in soyunun Hz. İsa ile devam etmesi. İşte bunlar İslâm ümmetinin tarihsel sürecidir. (21/48-91);

b-Bundan sonra Enbiya suresinde, Peygamberlerden SONRA ümmetlerinin halleri aktarılır:

(b1)-Dinlerini parçaladılar, tahrif ettiler,
(b2)-Salih amel işleyenler ve sapmayanlar kurtuldu,
(b3)-Sapanlar dünya ve ahirette cezalandırıldı. (21/92-106).

c-Hac suresinde, Allah’ın yeryüzündeki SEMBOLLERİNİ anlamamız ve onlara karşı saygılı olmamız istenir.

Kabe, tevhidin sembolüdür, Safa ile Merve fedakârlığın sembolüdür. Kurban, Allah’a yaklaşmanın sembolüdür. Surenin başında insanlar takvaya (sorumluluk bilincine) çağrılır, ölüm ve hayat üzerinde düşünmeleri istenir. (22/1-24);

Daha sonra yoğun bir şekilde HAC ibadeti, tevhid inancı, Hz. İbrahim’den bugüne kadar Kabe’nin konumu ve önemi, hacda kesilen kurbanlarla ile ilgili hükümler, Allah için yaşamanın ve mücadele etmenin önemi anlatılır. (22/25-76)

Bu surede, secde ayeti de bulunmaktadır. Rabbimizin bütün emirlerine boyun büktüğümüzü ve itaat ettiğimizi secde ile göstermemiz istenir. İbn Mes’ud şöyle dedi: “ Hac suresi, içinde secde emri olduğu halde Rasûlullah’a inen ilk suredir. Allah Rasûlü sureyi okuduktan sonra secde yaptı ve insanlar da secde yaptılar…” (Hakim, 1/342 (803), (sahih)).

SECDE, Allah’a kulluğun zirvesi ve itaatin bir sembolüdür.

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi


Kuranı tanıyalım

On yedinci cüz

1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Enbiya Sûresi ve Hac Sûresi
Enbiya Sûresi
2. Enbiya, peygamberler demektir. Sûre içinde bazı peygamberler zikredilmiştir. Sûrenin ana konusu tevhiddir.
3. 1-15 ayetler arasında kıyametin yakın olduğu halde insanların boş şeyler ile meşgul olduğu, Kuran'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu, peygamberin kendi isteğiyle değil de Allah'ın seçmesi ile gerçekleştiği ve hakkı bile bile inkar edenlerin cezalandırılacağı anlatılır.
4. 16-33 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Yeri göğü boşuna yaratmadığı, göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah olsaydı düzenin bozulacağı, Allah'ın çocuk sahibi olmadığı, dağların Allah tarafından yerin düzgün durması için sabitlenmiş olduğu gibi Allah'ın varlığının ve birliğinin vurgusu yapılır.
5. 34-50 ayetler arasında ise herkesin ölümlü olduğu, peygamberlerin bile ölümlü olduğu, peygamberi inkâr eden ya da onunla alay edenlerin cezalandırılacağı, peygamberi yalanlayanların tarihin her döneminde olduğu, peygamberin görevinin sadece uyarmak olduğu, uyarılara kulak vermeyenler için terazi kurulacağı ve günâhkârların cezalandırılacağı anlatılır.
6. 51-73 ayetler arasında Hazreti İbrahim'in putları kırması, gözü dönmüş müşriklerin kendilerine sahip çıkamayan putların adına İbrahim'i ateşe atarak cezalandırmak istemeleri, ateşin Allah'ın emriyle İbrahim'i yakmadığı anlatılır.
7. 74-75 ayetler arasında Hazreti Lut'un pisliğin içine bulaşmış bir toplumdan Allah'ın izniyle kurtulduğu, 76-77 ayetler arasında ise Hazreti Nuh'un kurtulması anlatılır.
8. 78-82 ayetler arasında ise Dâvud ve Süleyman peygamberden bahsedilir. Onların derin bir anlayış sahibi oldukları, rüzgarın, madenlerin ve Şeytanların bile Süleyman peygamberin emrinde olduğu anlatılır.
9. 83-92 ayetler arasında Eyyup peygamberin şifa bulması, Yunus peygamberin dua ve istiğfarda bulunduğu için balinanın karnından sağ salim çıkarıldığı, Zekeriya peygamberin duasının kabul edildiği ve Meryem'in iffetli bir hanımefendi olduğu olduğu geçer.
10. 93-112 ayetler arasında ise insanların dinlerini bölük pörçük ettiği, kıymetin yakın olduğu, yecuc ve mecuc denilen bir canlının kıyamete yakın ortaya çıkacağı, kıyametin koparken göğün kağıdın katlanması gibi katlanacağı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in alemlere rahmet olarak gönderildiği anlatılır ve Sûre biter.
Hac Sûresi
11. 78 ayettir. İçerisinde Hac ile ilgili bazı ayetler olduğu için bu isimle bilinmektedir. Medine'de nazil olmuştur.
12. 1-13 ayetler arasında öncelikle kıyametin kopacağı, kıyamet koptuğu zaman insanların sarhoşlar gibi yalpalayarak hareket edeceği, insanların sudan, kandan, etten, kemikten yaratıldığı, yoktan yaratılan bir canlının öldükten sonra yeniden hayat bulmasının daha kolay olacağı, bazı insanların bilgisizce Allah hakkında konuştukları, bazılarının da yarım yamalak iman ettiği, başına iyilik gelirse iman ettiği, kötülük gelince de Allah'ı suçladığı ve insanların zararı olan şeylere ibadet etttiği anlatılır.
13. 14-24 ayetler arasında iman edenlerin cennet ile mükafat göreceği, iman etmeyenleri ise azap göreceği, yerde gökte ne kadar canlı ve cansız varsa hepsinin Allah'a itaat ettiği anlatılır. Allah'ın değer vermediği kimseye kimsenin değer katamayacağı geçer (18)
14. 25-37 ayetler arasında Kabe, hac, haccın mana ve maksadı, hacda kesilen hayvanların kesilme amacının et olmadığı, ibadetlerde takvanın esas olduğu, şeklin ise takvaya işaret ettiği gibi konular geçer.
15. 38-51 ayetler arasında ise ilk cihat izni gelir. Müslümanların belli bir güce ve birliğe sahip olduktan sonra zülme sessiz kalmamaları gerektiğinde vurgulanır.
16. 52-55 ayetler arasında peygamberlerin vahiy alırken şeytanın da desiselerine maruz kaldığı ancak Allah'ın bu desiselere fırsat vermeyip vahyini koruduğu anlatılır. Bu durumun müminlerin imanını artırdığı, kafirlerin de şüphelerini artırdığı vurgulanır.
17. 56-72 ayetler arasında yönetimin sadece Allah'a ait olduğu, kıyamet koptuktan sonra kimsenin onun izni olmadan konuşmayacağı, müminlerin cennet ile, kafirlerin de cehennem ile bir son ile karşı karşıya geleceği anlatılır.
18. 73-78 ayetler arasında ise Allah dışında hiç kimsenin bir sinek dahi yaratmaya güç yetiremeyeceği, Allah'ın istediği kimseye peygamberlik verdiği, Allah'ın varlığına ve birliğine inananların isimlerinin MÜSLÜMAN olduğu, bu ismin eskiden beri Allah tarafından verildiği, Allah'ın bizim mevlamız olduğu vurgusu yapılır ve Sûre de cüz de biter.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi CÜZ 17 - En Büyük Kayıp Nedir? [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa]
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Saat