• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam426
Toplam Ziyaret5169207
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

18. Cüz

18. RAMAZAN'DA KUR'AN'LA BULUŞMAK

(Her cüzden 3 temel konu) -

18. CÜZ (s. 341 - 360)-

Bu cüzde Müminûn ve Nur surelerinin surelerinin tamamı, Furkan suresinin baş tarafı bulunmaktadır.

Bu üç surede de İDEAL müminin vasıfları anlatılmaktadır

18. Cüzdeki temel konular şunlardır:

a-Müminûn suresinin başında, cennetlerin en güzeli FİRDEVS cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. (23/1-11). Bu vasıflara göre İDEAL müminler;

(a1)-Namazlarını huşu içinde kılarlar,
(a2)- Boş/faydasız şeyleri terk ederler (zaman onlar için önemlidir.),
(a3)-Zekat verirler,
(a4)- Namuslarını korurlar,
(a5)-Emanete riayet ederler (güvenilir ve dürüst insanlardır). Sonra Allah’ın verdiği nimetler (23/12-22) ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır (23/23-53). Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. (23/54-91).

b-Cüzdeki diğer sure ise, Nur suresidir. Bu sure önceki Müminûn suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre: İdeal mümin, AHLÂKİ SEVİYESİ yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah’ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir: ZİNA ve İFTİRA. Bunlara karşı ceza, boykot (kamuoyu baskısı) ve ahlâki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede İDEAL müminin sıfatları ahlâkî açıdan şöyle açıklanır:

(b1)-Zinadan kaçarlar,
(b2)-Başkasına iftirada bulunmazlar,
(b3)-Günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler,
(b4)-Hz. Peygamber’e ve eşlerine karşı saygılıdırlar,
(b5)-Tesettüre dikkat ederler,
(b6)-Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar.
(b7)-Evliliğe teşvik ederler,
(b8)-Sabah-akşam Allah’ı zikrederler ve farzları yerine getirirler,
(b9)-Çocuklarını doğru eğitirler,
(b10)-Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz,
(b11)-Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar.(24/2-61).

c-Bu cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır.

İlk ayette; Kur’ân’ın misyonunun, âlemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır (24/1), Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir FARKLILIK ve FARKINDALIK oluşturulmaya çalışılır:

(c1)- Her şeyi yaratan (Allah) ile hiçbir şey yaratamayan/aciz putlar,
(c2)- İyiler için Cennet ve kötüler/zalimler için Cehennem, (c3)-Kur’ân’ı kabul edenler ve reddedenler,
(c4)- Peygamberler ve halkları/ümmetleri,
(c5)-Gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık/kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler…(25/2-62) Kur’ân bu şekilde FURKAN olma özelliği ile sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur.

(Bk. Oral, Rıfat, Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası, s.156-162))

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
18. CÜZ:

 

1. Bu cüzde Müminun ve Nur Sûresinin tamamı ile Furkan Sûresi nın bir kısmı var.

Müminun Sûresi

2. Müminun, inananlar demektir. Sûrenin 1-11 ayetleri arasında müminlerin özelliklerinden bahseder ve bunları yerine getirenlerin kurtulduğu, Firdevs cennetine nail olacakları anlatılır. Sûre Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.

3. 12-16 ayetler arasında ise insanın yaratılış aşamaları anlatılır. Bir damla sudan, kandan, etten ve kemikten yaratılan insanın öldükten sonra yeniden yaratılacağı anlatılır.

4. 17-22 ayetler arasında Allah teâlânın verdiği bazı nimetlerden söz edilir. Gökler, su, değişik renk ve tatlılıkta yiyeceklerin insan için yaratıldığı vurgulanır.

5. 23-34 ayetler arasında ise Hazreti Nuh'un Allah'ın emriyle ve gözetiminde gemi yapması ve inanan bir miktar insan ile bazı hayvan türlerinin gemiye bindirilmesimden söz edilir.

6. 35-44 ayetler arasında ise ölümden sonraki hayata inanmayanların kurumuş kemikleri göstererek bunların yeniden hayat bulmaları imkansızdır demeleri, bunun üzerine Rabbimizin onlara cevap vermesi anlatılır. Yoktan var edilen, yaratılan bir insan yaratıldıktan sonra ölse yeniden dirilemez mi?

7. 45-56 ayetler arasında ise Hazreti Musa'dan ve kavminden kısaca söz edilir. Sonuç olarak da bunların hepsi bölük pörçük oldular, peygamberlerini yalanladılar, onlara verdiğimiz nimet ve rızıklar onlara verdiğimiz değeri göstermez diyerek konu biter.

8. 57-61 ayetler arasında hayır yolunda koşturan müminlerden bahsedilir.

9. 62-118 âyetler arasında ise konu bütünlüğü gözükmektedir. Müşriklerin ahiretin varlığı hakkındaki şüpheleri, peygamberin gerçekten peygamber olup olmadığı konusundaki şüpheleri ve itirazları, ölüm sonrası hayat olan cennet ve cehennem hakkındaki itirazları ile Allah teâlânın verdiği cevaplar vardır. Müşriklerin yeri göğü yaratanın Allah olduğuna iman etmelerine rağmen ona şirk koşmaları, öldükten sonra yeniden dünyaya gelmek isteyip de Allah'ın buna izin vermeyeceği, ceza çekenin kendi yaptıkları yüzünden ceza çekeceği gibi tevhid içerikli ayetler geçer.

Nur Sûresi

10. Medine'de nazil olmuş ve ana konusu ahlaki değerleri korumak ile adabı muaşerettir. Özellikle kadınların öğrenilmesi tavsiye edilen Sûredir.

11. 1-10 ayetler arasında zina gibi büyük günahın cezasından söz edilir. Zina günahı işleyen kişi bunu itiraf etmemeli ve sağda solda dile getirmemelidir. Allah Settardır yani günahları örten demektir. Kul, günahı ile övünme diğerleri sürece Allah onu rezil etmez. Kişi bol bol tevbe etmeleridir. Zaten 10.ayette Allah'ın tövbeleri çokça kabul ettiği ifadesi geçer.

12. 11-26 ayetler arasında ise Hazreti Aişe'ye atılan iftiranın konusu geçer. Allah teâlâ burada müminlerin ciddi bir şekilde uyarır. Kulaktan dolma bilgilerle kimsenin iffeti hakkında söz söylenmemesi gerektiğini söyler. Bunu yapanların Allah'ın gazabına düçar olacakları ve dünyada da seksen kırbaç cezası ile cezalandırılacakları anlatılır. Allah'ın tövbeleri kabul eden olduğu ve bu gibi işlerden uzak durulması gerektiğini de bu ayetlerde görürüz.

13. 27-34 ayetler arasında bir yere girerken izin alarak girme, selam vererek girme, erkeklerin gözlerini bakmaları caiz olmayan yere dikmemeleri, kadınların örtünmesi, bekarların biran önce evlendirilmeleri, evlilik yapma imkanı olmayanların da iffetli davranmaları gerektiği geçer.

14. 36-40 ayetler arasında Sûrenin ismi de olan Nur ayeti geçer. Allah göklerin ve yerin Nurudur.. Allahı zikretmek, ticaretin müminleri zikirden, namazdan, zekat vermekten alıkoymayacağı anlatılır.

15. 41-46 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Yerde ve gökte ne varsa onu tesbih eder, o bulutlardan su indirir, geceyi ve gündüzü o düzene koydu ve her türlü hayvanı yarattı.

16. 47-57 ayetler arasında peygambere itaat etmenin önemi, peygambere itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğu önemle vurgulanır.

17. 58-61 ayetler arasında ise çocukların anne ve babalarının ev ve odalarına izin almadan girmemeleri gerektiği, yaşlı kadınların başlarını örtmede biraz esnek davranabileceği, evlerinde yemek için izin istemeye gerek duyulmayan kimseler ile ilgili konular geçmektedir.

18- 62-64 ayetler arasında ise müminlerin toplu işlerde izin almadan kaytarmamaları, peygamberi çağırırken, ondan söz ederken sıradan bir insandan söz eder gibi söz edilmemesi gerektiği ve son olarak göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir vurgusu yapılarak Sûre biter.

Furkan Sûresi

19. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ile ahlaki konulardır.

20. 1-20 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden, ondan başka ilah olmadığından, ilah olarak kabul edilenlerin fayda veya zarar veremeyeceğinden söz edilir. Müşriklerin peki hakkındaki şüpheleri, peygamberine insan olarak kabul etmekte zorlandıkları, yemek yiyip içen, çarşı pazarda geçim derdine düşen bir kişinin peygamber olamayacağını iddia ederler. Cehennemin uğultusunun çok uzaklardan bile duyulacağı, bunun için cehenneme götürecek amellerden uzak durmaktan, son olarak da tüm peygamberlerin insan olduğu vurgusu yapılır ve cüz biter.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi


CÜZ 18 - Ahlaksızlığı Yayan Müslümanlar [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa]Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Saat