• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret5135327
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

29. Cüz

29. CÜZ (s. 561 - 580)

Bu cüzde Mülk, Kalem, Hâkka, Me'âric, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselât surelerinin tamamı bulunmaktadır.


Rıfat Oral - Kur'an'la Buluşmak - Mülk Suresi


Cüzdeki surelerin mesajları: 

Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket/son olan kıyamete ve sorguya hazır olun, şeklindedir.

29. Cüzdeki temel konular ise şunlardır:

a-İlk bölümde bulunan Mülk, Kalem, Hâkka ve Me'âric surelerinin ortak teması GERÇEKLER (tevhid, risalet ve âhiret)tir. MÜLK SURESİNDE, Allah tek otorite sahibidir ve her şey O'na itaat eder mesajı verilmekte ve insanların da iradeleri ile teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. (67/1-30).

Kalem suresinde, bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra, GERÇEK BİLGİ olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. (68/1-7). 
Aksi taktirde, bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. (68/17-32).

Hâkka suresinde ise, gerçekleşecek büyük felaketten (Hâkka'dan) haber verilir. (69/1-18). 
Bu surede Âhiretteki iki grup insan anlatılır: Kitabı sağından verilen BAŞARILI İNSANLAR ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. (69/19-52).

Meâric suresinde de, önceki surede başlayan kıyamet ve âhiret konuları anlatılmaya devam eder. (70/1-18). 
Burada da iki grup insan misali verilir: (Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi) ZAAFLARI OLANLAR ve (namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan) KUVVETLİLER. (70/19-44).

b-İkinci grup surelerin genel teması; 
Doğruların ve gerçeklerin insanlara TEBLİĞ edilmesidir. 
Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzzemmil'dir.

Nuh suresinde, Hz. Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak, bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı BİZE öğretilir. (71/1-28).

Cin suresinde, Rasûlullah'ın (Hz. Musa gibi) cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'ân'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. (72/1-17).

Müzzemmil suresinde ise, Hz. Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece TEHECCÜT NAMAZINA devam etmesi gerektiği açıklanır. (73/1-11). 
Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hz. Peygamber ve bazı sahabe-i kiram, hicretten sonra inen ayet ile tebrik edilir, övülür. (73/20).

Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. TEBLİĞDE süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. (74/1-7).

c-Üçüncü bölümdeki sureler' Kıyamet, İnsan ve Mürselât'tır. Kıyamet suresinde, yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. (75/1-40). 
İnsan (Dehr) suresinde, insanın yaratılışı, dünya ve âhiret hayatı özetlenir. Bu İNSANIN SERÜVENİDİR. (Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, âhirette ise cennet veya cehennem.). (76/1-31)

Bu cüzdeki en son sure ise, Mürselât'tır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır: Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan KIYAMET..(77/1-50)…

(Bk. Oral, Rıfat, Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası, s. 280-305 ))

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi


Kuranı tanıyalım (29)

Yirmi dokuzuncu cüz

Bu cüzde Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat Sûreleri yer almaktadır. İnsan Sûresi Medine'de diğerleri Mekke'de nazil olmuştur.

Mülk Sûresi

Yönetim demektir. Tüm canlıların ve cansızların idaresi Allah'a aittir. Ahiret hayatı ve Allah teâlânın varlığının delillerinden bazıları anlatılır.

1-18 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden, onun semayı muazzam bir şekilde yarattığından, cehennemin dehşetli bir yer olduğundan, oraya girenlerin suçlarını itiraf edeceğinden, Allah teâlânın tüm gizlilikleri bildiğinden, yer yüzünün insanın yaşam biçimine uygun olarak yaratıldığından bahsedilir.

19-30 ayetler arasında Allah teâlânın varlığının delillerinden bazıları anlatılır. Kıyametin kesinlikle kopacağı, koptuğu zaman kafirlerin yüzlerinin kapkara olacağı, Allah'tan başka koruyan ve kollayan olmadığı, su kesilse ondan başka kimsenin bir su bile var edemeyeceği anlatılır.

Kalem Sûresi

1-16 ayetler arasında hazreti peygamberin önemli ve örnek bir şahsiyet olduğundan bahsedilir. Ayrıca hazreti peygambere karşı komplo kuran bir takım kişiliksiz ve soysuzların burunlarından tutularak yakalanacağı haber verilir.

17-33 ayetler arasında bahçe sahibi üç arkadaşın durumları anlatılır. Bahçeden toplanan mahsulü kimseye vermemek için sabah erkenden hasat etmeye gitmeye karar verirler. Allah teâlâ da onların bahçelerine bir felaket gönderir. Onlar pişman olurlar ama iş işten geçmiş olur.

34-52 ayetler arasında müminlerin kafirler gibi olmadıkları, kafirlerin yaptıkları suçların cezasını çekecekleri, Allah teâlânın onların hesabını bizzat kendisinin soracağı anlatılır. Ayrıca peygamber efendimize Yunus peygamber gibi acele etmemesi gerektiği de anlatılır. Hazreti Yunus Allah'tan bir izin gelmeden kavmini terk etmiş, Allah teâlâ da onu fırtına, deniz, balina ile imtihan etmiştir. Son ayetlerde ise kafirlerin gözleri ile peygamber efendimize neredeyse nazar edecekleri anlatılmıştır.

Hakka Sûresi

Hakka, burada helak edilen kavimlere geleceği vaat edilen azabın hak olduğu anlamındadır.

1-12 ayetler arasında Semud kavmi ve Firavun halkının iman etmediği, peygamberlerini yalanladıkları için azabı hak ettikleri anlatılır.

13-52 ayetler arasında kıyametin kopacağı, sura üfürüleceği, bazılarının kitaplarını sağdan alacakları, bazılarının ise soldan alacakları anlatılır. Kitabını sağdan alanların sevinç içinde olacakları, soldan alanların ise helak olmak istedikleri anlatılır. Kıyamet gününde samimi dostların kalmayacağı, herkesin kendi hesabını kendisinin vereceği, Kuran'ın Allah kelamı olduğu, eğer peygamber kendi katından Allah adına bir şeyler uydursa idi Allah teâlâ tarafından şah damarının kesileceği anlatılır. Yani hazreti peygamber Allah'tan izin almadan dini bir emir ve yasakta bulunmamıştır.

Mearic Sûresi 
Merdivenler demektir. Mirac kelimesinin çoğuludur. Ana konusu ahiret hayatıdır.

1-18 ayetler arasında kıyametin kopmasından, kafirleri koruyacak kimsenin olmayacağından, Meleklerin ve Cebrail'in elli bin seneye tekabül eden bir gün içinde Allah'ın yanına çıktıklarından, kişinin kıyametten sonra kendisini kurtarmak için sahip olduğu herşeyi feda edeceğinden bahsedilir.

19-44 ayetler arasında insanın, başına bir iyilik geldiği zaman sevinen, bir kötülük geldiği zaman velvele koparan bir şekilde olduğu, namaz kılanların, namazlarına devam edenlerin, fakir fukara hakkı gözetenlerin ise iyilerden oldukları, Allah'a ve ahiret gününe iman etmekten imtina edenlerin kendi hallerine bırakılmaları, onların hesabını Allah'ın göreceği anlatılır.

Nuh Sûresi 
Nuh peygamberin mücadelesi anlatılır bu Sûrede. 1-28 ayetler arasında Nuh peygamberin davası ve daveti anlatılır. Gece gündüz, gizli ve açık kavmini davet eder ama kavmi putlara tapmaktan vaz geçmez. Hazreti Nuh'un kavminin taptığı Yeğus, Yeuk, Nesr adlı putlardan bahsedilir. Son ayetlerde ise Hazreti Nuh'un kafirler için yaptığı beddua ve iman edenler için yaptığı dua yer alır.

Cin Sûresi 
Hazreti peygamber dinlemeye gelen cinlerin konuşmaları anlatılır.

1-28 ayetler arasında hazreti peygamberi gizlice dinleyen cinlerin konuşmaları yer alır. Bu konuşmalara göre: Cinlerin bir kısmı mümin, bir kısmı da kafirdir. Cinler Vahyi elde etmek için melekleri takip ederken bir ateş topu tarafından uzaklaştırıldıkları, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez.

Müzzemmil Sûresi

17. Örtüsüne bürünen demektir. Peygamber efendimiz ilk Vahyi aldıktan sonra bir titreme almış. Bunun üzerine üstüne bir örtü çekerek ısınmaya çalışmıştır. Rabbimiz teâlâ da ona "ey örtüye bürünen!" Diye hitap etmiştir.

16. 1-20 ayetler arasında peygamber efendimize gece namazına kalkması emredilmiş, müminlerin de buna iştirak ettikleri vurgulanmıştır. Gece ibadetine dikkat çekilir, gece ibadetinin çok etkili olduğu ifade edilmiştir. Kıyametin bazı sahneleri de Sûre içinde yer almaktadır.

Müddessir Sûresi 
Örtüsüne bürünen demektir. Peygamber efendimiz ilk Vahyi aldıktan sonra bir titremiştir. Örtüye bürünen peygamber efendimize Allah teâlâ: "Ey örtüsüne bürünen!" Diye hitap etmiştir.

1-31 ayetler arasında Allah teâlâ peygamber efendimize kalkıp kavmini uyarmasını istemiştir. Peygamber efendimiz de kavmini toplayıp halkını uyarmıştır. Ancak bazı kimseler peygamber efendimizi dinleyip, sözlerini düşündükten sonra iman etmekten vazgeçmişlerdir. Allah teâlâ da bu durumu bu ayetlerde anlatmıştır.

32-56 ayetler arasında kıyametin kopmasından, cehenneme girenlerin cehenneme girme sebeplerinin başında namaz kılmadıkları, miskinlere yardım etmedikleri ve oyun eğlenceye dalanlarla birlikte daldıkları anlatılır. Bu kimselere kimsenin şefaat etmeyeceği, şefaatin fayda vermeyeceği, aslandan kaçan zebralar gibi Kuran'dan kaçtıkları da anlatılır.

Kıyame Sûresi 
Kıyamet gününün ismidir. Ayağa kalkma demektir. Herkesin öldükten sonra ayağa kalkmasını ifade etmek için kıyamet kelimesi kullanılmıştır.

1-40 ayetler arasında kıyamet gününe yemin edilir, Allah teâlânın parmak uçlarındaki çizgileri dahi bir araya getireceği, vahiy alan peygamber efendimizin vahiy esnasında acele etmemesi gerektiği de anlatılır. İnsanın dünyayı çok sevdiği, kıyamet gününde bazı yüzlerin parıldar olduğu, can boğaza geldiği zaman geri dönüşün olmadığı ve Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir.

İnsan Sûresi/Dehr Sûresi 
Medine'de nazil olmuştur. Konusu ahiret hayatıdır.

1-23 ayetler arasında insanın, yaratılmadan önceki halini hatırlamadığı, insana hak ve batıl iki yolun gösterildiği, iyilerin cennete girmelerine vesile olan ameller, bu amellerin başında karşılık beklemeden yapılan yardımlar, cennet ehline verilen nimetler anlatılır.

24-31 ayetler arasında sabır, zikir, namaz emredilir. Kuran'ın zikir olduğu, dileyenin öğüt alacağı, dileyenin almayacağı, Allah teâlânın dilediği kimseyi de rahmetine dahil edeceği anlatılır.

Mürselat Sûresi 
Gönderilenler demektir. Bununla maksat meleklerdir. Sûrede on defa "O gün geldiğinde yalanlayanların vay haline!" geçmektedir.

1-19 ayetler arasında Allah teâlâ tarafından gönderilen meleklere yemin edilir ardından kıyametin kesinlikle kopacağı ve ahiret hayatının hak olduğu vurgulanır.

20-50 ayetler arasında insanın yaratılışından, yerin ve göğün yaratılış şeklinden, kıyametin kopma şeklinden, din gününü inkâr edenlerin ceza göreceğinden, müttakilerin cennete gireceğinden, Allah'ın sözünden başka söze inananmamak gerektiğinden bahsedilir.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 


CÜZ 29 - İstiğfarın Gücü [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa] [Türkçe Altyazılı]
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.439832.5698
Euro34.502534.6407
Saat