• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam339
Toplam Ziyaret5181392
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Arınma Mevsimi Üç Aylar

ARINMA MEVSİMİ
ÜÇ AYLAR

İlâhi dinlerin amacı, olgun insan yetiştirmektir. Genel bir değerlendirme yapıldığında bu olguyla karşılaşırız. Allah'ın emir ve yasakları insanların hayatını düzene koymak, toplumda birlik ve beraberliği sağlamak, toplumsal âhengi ortaya çıkarmak içindir.
Her dinin kendisine göre kutsal zamanları vardır. Bu kutsal sayılan zamanlar, din mensuplarının hayatında önemli bir yere sahiptir.
Dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslâm Dini'nin de önemli kutsal zamanları vardır. Bu zamanlar, müslümanların hayatında özel bir yere sahiptir. Üç aylar, mânevî havanın teneffüs edildiği, hayır ve iyiliklerin arttığı, dinî duyguların yoğunluk kazandığı bir mevsimdir. İnsanların kendilerini sorgulayabilecekleri bir dönemdir. Hatalardan ve günahlardan tevbe edebilme imkânı bu zamanlarda daha çoktur.
Hayatımızda önemli bir yere sahip olan bu önemli zamanları, gereği gibi değerlendirebilmek için, öncelikle bu ay, gün ve gece-ler hakkında yeterli ve doğru bilgileri bilmek ve öğrenmek gerekmektedir.
Günümüz Müslümanlarının önemli sorunlarından biri de dinleri hakkında yeterli ve doğru bilgilere sahip olmamalarıdır. Bu sorunla yaşayanlar, zamanla din adına farklı uygulamalara yönelebilmekte ve çoğu zaman da insanların yanlış davranışlar sergilemeleri-ne sebep olabilmektedir. Bu tür yanlış uygulamalar, insanları dinin özünden uzaklaştırmakta, toplum hayatında farklı anlayışların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
"Üç Aylar" denilince toplumumuzda, kamerî aylardan olan Recep, Şaban ve Ra-mazan ayları kasdedilir. Bu aylara, diğerleri-ne göre daha çok önem verilir ve pek çok müslüman tarafından bu aylarda daha çok ibadet edilir ve oruç tutulur. Hatta bir kısım müslümanlarca da Recep ve Şaban ayları bütünüyle oruçlu geçirilir, buna Ramazan da eklenince peş peşe tam üç ay oruç tutulmuş olur ki, buna "Üç ayları tutmak" denilir. Ancak, Hz. Peygamber'in hayatında böyle bir sünnetin olmadığı ve bu durumu teşvik eden tav-siyelerinin de bulunmadığını vurgulamakta yarar vardır.
Müslümanların dinî hayatında bu ayların özel bir yeri vardır. Çünkü bu aylar mübarek gecelerle doludur.
Recep Ayı: Bu ay, üç ayların ilkidir. Bu ayın içinde iki kutsal gecenin bulunması bu ayın önemini arttıran sebeblerden biridir.
Regâib Gecesi: Recep ayının ilk Cuma gecesine rastlar. Kelime olarak Regâib; sevilen, sayılan, istenen, değeri yüksek, Allah'ın rahmeti, lütuf ve ihsanlarının bol bol verildiği gece anlamına gelmektedir. Yoksa genel anlayışa göre Peygamberimiz (s.a.v.)'in ana rahmine intikal ettiği gece demek değildir. Çünkü bu konuda sahih bir hadis olmadığı gibi, güvenilir bir rivayet de yoktur.
Bazı İslâm bilginlerine göre beş vakit namaz farz kılınmadan önce akşamlı sabahlı olmak üzere günde iki vakit kılınması em-rolunan namazın ilk başlatıldığı gecedir. Bu rivayet nedeniyle halkımız arasında üç aylara "İlk Namaz" da denmektedir.
İsrâ ve Mirâc Gecesi: Recep ayının 27. Gecesi Mirâc gecesi olarak kutlanır. Mirâc olayı Kur'an-ı Kerim'de "İsrâ" kelimesiyle anılmıştır. İsrâ, sözlükte "geceleyin yürüme" anlamına gelir. Bu büyük olay, geceleyin meydana geldiği için ona "İsrâ" denilmiştir. Mirâc ise; yükseğe çıkmak, yücelmek, çıkılacak yer, merdiven anlamlarına gelir. Dini lite-ratürde İsrâ, Hz. Peygamber'in Mescid-i Ha-râm (Kâbe)'dan Mescid-i Aksâ (Kudüs)'ya geceleyin yürütülmesi, Mirâc da; Kudüs'ten özel bir binitle göğe yükseltilmesi olarak ifade edilmektedir.
Şaban Ayı: Şaban ayı, kamerî ayların sekizincisi olup, Peygamberimiz'in Ramazan dışında en çok bu ayda oruç tuttuğu bilinmektedir.
Berat Gecesi: Şaban ayının on dürdünü on beşine bağlayan gece, Berat gecesidir. Berat, Arapça "berâe - berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre "Berat Gecesi" günahlardan kurtuluş gecesi demektir.
Ramazan Ayı: Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayının değeri Kur'an ve Sünnet'ten açıkça anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu ayı övmüş: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır." (Bakara, 185.), Onda bulunan ve bin aydan hayırlı olan "Kadir Gecesi" için özel bir süre indirilmiştir. Hadis-i şeriflerde "Ramazan orucunu sadece Allah için tutanın geçmiş günahları bağışlanır." (Nesâî, Sıyâm, 39.) buyurulmaktadır.
Bütün insanlığı hidayete erdirmek üzere gelen Kur'an'ın onda inmesi ve Ramazan'ın Kur'an ayı olarak bilinmesi, onun değeri için başka sözler söylemeye gerek bırakmaz.
Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'de ismen geçmekte ve hakkında bir sure bulunmaktadır. İnsanlık için bir hidayet kaynağı olan son kitap Kur'an-ı Kerim, bu gecede inmeye başlamıştır. Yine bu gecede yapılan ibadet, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.
Bu gece hakkında Kur'an-ı Kerim'deki Kadir suresinde şöyle buyurulur: "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." (Kadr suresi)
Sonuç
Mübârek gecelerde müslümanlar için kılınacak özel bir namaz hükmü bulunmamakla birlikte, bu gecelerin fazileti ve yapılacak duâların kabul edilme ümidinin fazla olması sebebiyle diğer gecelere göre daha iyi bir şekilde ihya edilmeleri gerekir.
Özellikle ve öncelikle kazaya kalmış namazlarımız varsa onları kılma, gece namazını arttırma, Kur'an-ı Kerim okuma, iyi bir muhasebe, nâfile ve mâli ibadetleri çoğaltma, Hz. Peygamber'i tanımaya yönelik çalışmalarla bu geceler ve günler ihya edilmelidir. Diğer yandan hakkı bulunan kimselerle helâlleşmek, yoksulları gözetmek, hayır ve iyilik yapmak da bu günlerin en güzel değerlendirme şeklidir.
Üç aylar, yılın önemli bir zaman dilimi-dir. Müslümanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Bir başka ifade ile üç aylar, insanlar için bir arınma mevsimidir.

Fehim KELAHMET
kfehim@hotmail.com


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat