• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam208
Toplam Ziyaret5133733
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

Kadir Gecesi-Ali Bulaç

Kadir Gecesi - ALİ   BULAÇ

Ramazan'ın son on gününde Kadir gecesini arıyoruz. Bu geceye "Kadir gecesi"nin denmesinin sebebi Kur'an'ın bu gecede indirilmiş olmasıdır.

Gecenin değeri ve üstünlüğü gecenin kendisinden mi yoksa Kur'an'ın inişinden mi, kaynaklanıyor sorusu önemlidir. Zamanı dilimlere ayırıp yılları, ayları, günleri tayin eden Allah'tır. Bazı zamanların diğerlerinden üstün olması, bu zaman diliminde vuku bulan önemli olaylar dolayısıyladır. Bu özel zamanlarda bir bakıma kutsal kesafet kazanır. Kur'an'ın bu gecede indirilmesi; göğün kapılarının açılması, İlahi Mesaj'ın dünyaya doğru özel bir mecrada akması demektir. Bu yüzden Kadir gecesi değeri, kadri, onuru, büyüklüğü ve yüceliği olan özel bir zaman dilimidir. Çünkü bu gecede göklerden yere doğru özel bir mecra açılmış, Kur'an indirilmiştir. Böyle bir gecede elbette yapılan ibadetlerin değeri, yapılan hayırların sevabı ve işlenecek güzel-iyi (salih) amellerin karşılığı da diğerlerinden üstün olacaktır. Kadir gecesi aynı zamanda "takdir gecesi"dir.

Sure isminin semantiği bunu ilham eder. Kuşkusuz, Allah, gökleri ve yeri yaratmadan önce her şeyi takdir etmiş, belirlemiştir. Ancak bu gecede vuku bulan şey, Levh-i Mahfuz'da yazılı olan bilumum takdirlerin, belirleme ve hükümlerin bu gecede icra edilmek üzere meleklere bildirilmesi, sanki bir görev belgesi mahiyetinde bir emir olarak tebliğ edilmesidir. İbn Abbas'ın dediği üzere Kur'an'ın ilkin toptan sonra tedricen indirilmiş olması mümkündür, zira, İlahi Bilgi'nin önce dünya semasına indirilmesi sanki bir süre insanın algılayabileceği, kavrayabileceği bir kıvama girmesi için ara durakta bekletilmesidir. Bu ara durak (Beytü'l-İzze) olmasaydı; belki de insanın vahyi algılaması mümkün olmazdı. Vahyedildiğinde bile "Kur'an, peygamberin diliyle kolaylaştırılmıştır." (44/Duhan, 58)


Bu açıdan Kur'an'ın olayların vukuu paralelinde ete kemiğe bürünmesi, insan zihninin onu algılamasıyla ilgilidir. Razi, semanın bizimle melekler arasında ortaklaşa kullanılan bir varlık alanı olduğunu söyler. Sema melekler için bir mesken, bizim için de bir "tavan ve zinet"tir: (41/Fussilet, 12) Buradaki sembolizm, insan zihnine yakınlaştırılmış tanıdık/aşina kavramlara işaret etmektedir. Nihayet "dünya", insanın zihnine yakınlaştırılmış varlık alanıdır. Gecenin diğerlerinden ayrılan özelliklerinden biri "bin aydan hayırlı" olmasıdır. Bu tamamıyla İlahi bir bilgidir. İnsanlar kendi öngörülerine ve değerlendirme kriterlerine göre birtakım takdirlerde bulunamazlar. Bu gecenin bereketli, hayırlı, sevabı çok yüksek olduğunu, bin aydan hayırlı olduğunu bize Allah bildirmektedir.

Bu, aynı zamanda Allah'ın ve Elçisi'nin bildirmediği, işaret etmediği zaman ve mekanları kendimizden kutsal ilan etmeyeceğimizi de ima etmektedir. "Bin ay" 83 yıl 4 aya tekabül eder ki, bazı bilginlere göre, bu gece yapılan ibadet 83 yıl 4 aylık bir ömre bedeldir. "Bin ay"ın kesretten kinaye olması da uzak bir ihtimal değildir. Önemli olan bu gecenin gerçekten çok özel olması ve bu gecede yapılan ibadet, salih amel, hayır, zikir ve itaatlerin kat kat karşılık bulmasıdır. Objektif ölçülere vurulduğunda, neden bir gecenin bin aydan hayırlı olduğu, sorulabilir. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: "Ecrin, yaptığın işin miktarına göredir." (Buhari, Umre, 8)

Pekiyi, bu gecede ne yapılıyor ki, içinde Kadir gecesinin olmadığı bin aydaki amellerin karşılığından daha hayırlı olmaktadır? Razi, bazı şeylere bazı eklemelerin yapılabileceğini ve bu yüzden farklı hükümlerin uygulanabileceğini söyler. Bu tamamıyla takdiridir ve bu takdiri bizler yapabilecek durumda değiliz.

Mesela cemaatle kılınan namazın 27 kat sevabı vardır. Allah'ın Evi, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa diğer yapılardan ve mescitlerden üstündür. Zemzem suyu diğer sulardan, Ramazan ayı diğer aylardan, Cuma günü diğer günlerden üstün tutulmuştur ki, bu çerçevede Kadir gecesi de diğer gecelerden üstündür. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.983632.1117
Euro34.634834.7735
Saat