• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam370
Toplam Ziyaret5181423
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

21. Cüz

21. RAMAZAN'DA KUR'AN'LA BULUŞMAK

(Her cüzden 3 temel konu) -

21. CÜZ (s. 401 - 420)-

Bu cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır.

21. Cüzdeki temel konular şunlardır:

a- Ankebut suresinin son taraflarında; Ehl-i Kitap ile GÜZELCE MÜCADELE edin, Kur’ân’ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir.

b-Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure, Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu sureler de Elif-lam-mim (الم) harfleri ile başlamaktadır. Rum suresinde, Tarihi değiştiren Allah’tır (30/1-5), mesajı verildikten sonra TARİHİ DEĞİŞTİRMEK için yapılması gereken bazı tavsiyeler zikredilmektedir: İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah’a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, Ahirete inanmak, sabretmek (direnmek) ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. (30/27-60). LOKMAN suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir: TARİHİ DEĞİŞTİRMEK için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır:

(b1) Kur’ân’ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin (31/1-11).

(b2)-Çocuklarınızı doğru eğitin; bu bağlamda onlara Tevhid inancı, anne-babaya saygı, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlâk sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin, onları eğitin. (31/12-19). SECDE SURESİNDE ise, bu konunun devamı olarak Kur’ân’ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün, YERYÜZÜNDEKİ OLAYLARI iyi analiz edin, hidayet önderlerine itaat edin; onlar da Peygamberler ve Rabbani alimlerdir, mesajı verilmektedir. (32/1-30);

c- Bu cüzün son kısmında ayrıca AHZAB suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde; DEĞİŞİM için çalışın, Allah’tan başkasından korkmayın ve fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir.

Surenin başında (Ey Peygamber… diye) Hz. PEYGAMBER’e hitab bulunmakta, sanki onun şahsında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikeler..(33/1-27).

Bundan sonra Peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer MÜMİN KADINLARIN da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler;

(c1)- Dünyevileşmemek (dünyanın büyüsüne kapılmamak),

(c2)-Hayalı olmak,

(c3)- Allah ve Rasûlüne itaat etmek,

(c4)- Tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak,

(c5)- Namaz kılmak, zekat vermek,

(c6)- Kur’ân okuyup düşünmek ve anlamak,

(c7)- Allah’ı zikretmek…şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm; söz konusu tavsiyelere (emirlere) dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah’ın affı/mağfireti ve büyük ödülleri bulunmaktadır, müjdesi ile tamamlanmaktadır. (33/28-36).

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Kuranı tanıyalım (21)

Yirmibirincicüz

1. Bu cüzde Ankebut Sûresinin devamı, Rum, Lokman ve Secde Sûrelerinin tamamı ve Ahzab Sûresinin bir bölümü gelir.

Ankebut Sûresi

2. 46-57 ayetler arasında ehli kitap ile mücadele ederken en güzel metotlarla mücadele etmek gerektiği, Kuran'ın peygamber efendimizin okuma yazma bilmediği, şayet bilseydi insanların onu bu kitabı yazdığını düşünecekleri anlatılır. Müşteri azabı alalacele istedikleri, azap geldiği zaman onları her taraftan kuşatacağı ve herkesin ölümü tadacağı anlatılır.

3. 58-69 ayetler arasında şu ayetler geçer: iman edenler ve salih amel işleyenler cennete girecek, tüm canlıların rızkı Allah'a aittir, müşrikler gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu biliyor, buna rağmen ona şirk koşarlar, dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Bizim uğrumuzda mücadele edenleri yollarımıza ileteceğiz, ayetiyle de Ankebut Sûresi biter.

Rum Sûresi

4. Rum, Roma demektir. Roma ve pers imparatorluğunun arasında geçen bir savaş ile başladığı için Sûre bu isimle anılmıştır. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.

5. 1-7 ayetler arasında Roma ve Pers imparatorluğu arasında bir savaşın olacağını ve bu savaşta Roma'nın Perslileri yeneceğiz anlatılır.

6. 8-19 ayetler arasında tefekkür etmenin önemi, göklerin ve yerin boşuna yaratılmadığı, helak olan tarihi yerleri ibretle seyretmek, kıyamet koptuktan sonra putların kimseye şefaat etmeyeceği ve her canlı ve cansızın Allah'ı tesbih ettiği anlatılır.

7. 20-27 ayetler arasında Allah teâlânın varlığının delilleri anlatılır. Buna göre: insanın topraktan yaratılması, insanların çift yaratılmış olması, göklerin ve yerin yaratılması, renklerin ve dillerin de Allah'ın birer mucizeleri olduğu, gece ve gündüzün yaratılması, şimşek ve yıldırım, yağmur ve göğün direksiz bir şekilde havada asılı olması gibi tabiata dair delillerin hepsi Allah'ın varlığına işaret eder.

8. 28-39 ayetler arasında zalimlerin kendi hevalarına göre hareket ettikleri, Allah'ın insanı İslam fıtratı üzerine yarattığı, insana bir musibet gelince Allah'a yalvarıp yakardığı, nimet gelince de şirke düştüğü anlatılır. Ayrıca herkesin hakkını vermek gerektiği, faizin bereket getirmediğini, insanlar arasında mal çokluğu olsa da Allah katında faizin değersiz olduğu, zekatın ise mala bereket katacağı anlatılır.

9. 40-60 ayetler arasında kısaca şu ayetler geçer. Karada ve denizde düzen insan yüzünden bozuldu. Zalimlerin akibetini görmek için tarihi ziyaretler yapın. Rüzgar Allah'ın emriyle eser. İnsan önce zayıf yaratılmış. Sonra aşama aşama güçlenmiştir. Kıyamet günü zalimlerin mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sabret! Allah'ın vaadi haktır, ayetiyle de Sûre biter.

Lokman Sûresi

10. Lokman Sûresi mekke nazil olmuş ve ana tevhid ve ahlaktır. Lokman'ın bir peygamber mi yoksa veli bir zat mı olup olmadığı bilinmemektedir.

11. 1-11 ayetler arasında Kuran'ın Allah tarafından Muhsinler için bir rahmet ve hidayet kitabı olsun diye indirildiği, bazı insanların boş sözleri satın aldıkları, Allah teâlânın gökleri direksiz bir şekilde havada yarattığı anlatılır.

12. 12-19 ayetler arasında Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler yer alır. Bu nasihatlerin bazıları şunlardır: Oğlum, Allah'a şirk koşma! Anne babana itaat et! Onlarla iyi geçin! Hangi ameli nerede yaparsan yap Allah'a ulaşır. Namazını kıl, iyiliği emret ve kötü işlerden de alıkoy! Bundan dolayı başına gelenlere de sabret! İnsanları küçümseme! Kibirli yürüme! Yürüyüşünde mutedil ol ve sesini de yükseltme!

13. 20-34 ayetler arasında şu ayetler kısaca geçer. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi insanın hizmetine sunulmuştur. Kafirlerin kafir olması seni üzmesin. Eğer ağaçlar kalem olsa denizler de mürekkep olsa yine Allah'ın sözlerini yazmakla bitiremez. Tüm insanları yaratmak ya da diriltmek tek bir kişiyi yaratmak ile aynıdır. Hiçbir baba evladına fayda veremez. Hiçbir evlat da babasına fayda veremez. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Yağmuru indiren ve anne karnındaki bebeğin durumunu bilen Allah'tır. Kimse nerede öleceğini ve yarın ne kazanacağını bilmez.

Secde Sûresi

14. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.

15. 1-11 ayetler arasında Kuran'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu, Allah'ın gökleri ve yeri altı günde/evrede yarattığı, tüm işleri Allah'ın emriyle gerçekleştiği, insanı topraktan yarattığı, ona göz, kulak ve kalp verdiği ve insanın canını almakla görevli meleğin olduğu anlatılır.

16. 12-30 ayetler arasında kıyamet sonrası durumlar anlatılır. Zalimler dünyaya yeniden dönmek isterler, müminler her durumda Allah'ı hatırlar ve zikrederler. Mümin ile fâsık bir değildir. Kıyamet günü iman etmek fayda vermeyecektir.

Ahzab Sûresi

17. Ahzab, hizip kelimesinin çoğuludur. Mekkeli müşriklerin topladığı koalisyon güçleri demektir. Ahzab savaşı hendek savaşı demektir. Sûrede bu savaş ile ilgili bazı ayetler vardır.

18. 1-8 ayetler arasında şu ayetler kısaca geçer. Kafirlere ve münafıklara itaat etmeyin. Allaha tevekkül edin. Zihar denilen cahiliye türü ne evlilik sayılan ne de boşama sayılan adet geçersizdir. Peygamberin eşleri sizlerin annelerinizdir.

19. 9-27 ayetler arasında hendek savaşı/Ahzab olayı ile ilgili ayetler yer alır. Münafıkların gevşek davrandığı, savaştan kaçmanın ölümden kurtuluş olmadığı anlatılır. Peygamberde güzel örneklerin olduğu, müminlerin Allah'a karşı güzel duygular beslediği, bazı müminlerin görevlerini yerine getirerek şehit oldukları, bazılarının ise bunu bekledikleri anlatılır.

20. 28-30 ayetler arasında Allah teâlâ peygamber efendimizin eşlerine bir uyarıda bulunuyor. Peygamberden dünyalık bir şey istememeleri ve peygamber eşleri oldukları için yaptıkları günahın iki misliyle ceza bulacağı uyarısı yapılarak cüz biter.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 


CÜZ 21 - Müslüman Irkçı Değildir [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa]Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Saat