• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/vaazdokumanlari/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/@vaazsitesi
Üyelik Girişi
Vaaz Kategorileri
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret5164676
Site Haritası
Takvim
Vaaz Dokumanları

28. Cüz

28. CÜZ (s. 541 - 560)

Bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikûn, Teğabün, Talak ve Tahrim, surelerinin tamamı bulunmaktadır.

Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih (Allah’ı yücelterek), diğerleri ise Hz. Peygamber’e hitap ile başlamaktadır.

28. Cüzdeki temel konular şunlardır:

a- İlk sureler olan Mücadele, Haşr ve Mümtehıne’de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde, zıhar yapan kocasından ayrılmaması/boşanmaması gerektiğine dair Hz. Peygamber ile tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden HAK ARAYIŞI ve hakkın korunması mesajı verilir. Zıhar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken, İslâm döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde bu işlemin yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için keffareti de farklıydı. Zıhar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay (60 gün) peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyen ise 60 fakiri doyuracak/fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. (58/1-13). 
HAŞR suresinde, Medine’deki ilk toplu Yahudi isyanı (HAŞR) ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır (59/1-10). (Bu surenin doğru anlaşılması için öncelikle Beni Nadıyr savaşı okunmalıdır.) 
Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da, şeytanın âhirette kandırdıklarını/yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. (59/11-17) 
Son 3 ayet (HÜVALLAHÜLLEZİ) ile de Tevhid inancı özetlenmekte ve tevhid bilinci verilmektedir. ALLAH; zatı ve sıfatları ile eşsiz ve benzersizdir, en güzel isimler O’na aittir. (59/22-24). 
Sonra Mümtehıne suresinde, hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir İMTİHAN olduğu mesajı verilmektedir. (60/10-13).

b- Bu cüzdeki ikinci grup sureler; Saff ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanların düşmanlara karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş SAFLAR HALİNDE savaşmaları emredilmektedir. (61/4 ve 11). 
Sonra Allah ve Rasûlünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak ALLAH’IN ENSAR KULLARI olmamız istenmektedir. 
(61/9-14), Sonraki CUMA suresinde de Kur’an’ı okuyup, anlayıp hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği BİZE (yeniden) hatırlatılır. (62/5-8). 
Daha sonra Cuma namazına çağrı, Peygamberi dinlemek ve itaat konuları ile sure tamamlanır. CUMA NAMAZI İSLÂM'DA BİRLEŞMENİN SEMBOLÜDÜR. (62/9-11).

c- Bu cüzdeki üçüncü grup sureler ise; Münafikûn, Teğabün, Talak ve Tahrim’dir. Bunların hepsi AYRILIK PROBLEMLERİ üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Münafikûn suresinde, İslâm toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, onların çok önemli vasıfları açıklanarak deşifre edilmektedir (63/1-8). 
Sure müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. (63/9-11). 
Bundan sonra Teğabün suresinde, kıyametteki büyük toplanma gününün (Yevmü’l-Cem’in), aslında DÜNYEVİ ALDANMALARIN ortaya çıktığı GÜN (Yevmü’t-Teğâbün) olduğu açıklanır. Dünyada kim ALLAH’A İMAN EDİP GÜZEL (SALİH) İŞLER yaptıysa, âhirette ALLAH o kişinin kötülüklerini örter ve cennete koyar. (64/9). 
Sure müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. DİKKAT EDİN, dünya sizi aldatmasın. (64/12-18).

Sonraki TALAK suresinde ise, boşanma adabı anlatılır. Allah, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez, mesajı verilir. Kadınların adet sırasında boşanmaması, temizlik döneminin beklenmesi emredilir. Adet sırasında boşamak haramdır. Birden fazla talak ile de boşamak haramdır. (Bu iki harama Müslümanlar dikkat etmelidir.) Sünnete uygun olan boşama; ihtiyaç anında, ilişkiye girilmemiş TEMİZLİK DÖNEMİNDE BİR TALAK ile boşamaktır. (65/1-2). 
Sonra kadın iddet bekler: Hayız gören kadınlar; 3 hayız süresince, Hayız görmeyen, menopoz döneminde olanlar 3 ay ve hamile olanlar da doğum yapıncaya kadar İDDET beklerler. İddet bitince başkasıyla evlenebilirler. (65/3-7).

Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah ve Rasûlüne itaat emredilir ve Peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hz. Peygamber’in eşlerine, dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış 2 saliha ve 2 kafire/fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavunun karısı Asiye ve Imran’ın kızı Meryem gibi CENNETLİK olacaksınız ya da Hz. Nuh ve Lut’un hanımları gibi CEHENNEMLİK olacaksınız, mesajı verilir. EŞLER birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve âhiretleri CENNET olsun. (66/10-12).

(Ayrıca bk. Oral, Rıfat, Kur’ân’la Buluşmak-2 (114 Sure: Yeni Bir Dünyanın İnşası, s. 254-275 ))

Rıfat Oral
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Rıfat Oral - Kur'an'la Buluşmak - Haşr Suresi
Kuranı tanıyalım (28)

Yirmi sekizinci cüz

1. Bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Teğabun, Talak ve Tahrim Sûreleri yer almaktadır. Bu cüzdeki sûrelerin tamamı medine'de nazil olmuştur.

Mücadele Sûresi

2. Zihar konusunda hazreti peygamberle konuşan konuşan bir kadının durumu üzerine nazil olmuştur. Cahiliye döneminde bazı erkekler eşlerine Zihar yaparlardı. Zihar: Bir erkeğin karısına "sen annem gibisin, bacım gibisin, elin annemin eli gibi olsun, sırtın annemin sırtı gibi olsun" ve benzeri sözler söylemesidir. Böyle söyledikleri zaman kadın boşanmış sayılmadığı gibi, kocasına da eş kabul edilmezdi. Ne kocaya varabilir ne de eski kocasının eşi kabul edilirdi. İslamiyet bu tür sözleri bir cezaya çarptırmıştır.

3. 1-4 ayetler arasında zihar olayı ve hükümleri vardır. Buna göre bir erkek zihar sözleri söylerse ceza olarak varsa bir köle azat edecek, köle yoksa altmış gün oruç tutacak, oruç tutamayacak durumda ise altmış fakiri doyuracaktır.

4. 5-13 ayetler arasında Allah ve Resulüne karşı gelenlerin alacağı ceza, Allah teâlânın tüm gizli konuşmalara vakıf olduğu, hayırlı işler hariç fısıltı ve gizli işlerin şeytanın işi olduğu, meclisleri yeni gelenlere açık tutma ve peygambere gereksiz yere soru sormamak gerektiği anlatılır.

5. 14-22 ayetler arasında şeytanın etkisi altına girmiş şeytan askeri olmuş münafıkların durumu ve Allah'tan başka otorite kabul etmeyen müminlerin durumundan bahsedilir.

Haşr Sûresi

6. Haşr burada sürgün anlamına gelmektedir. Yahudilerin sürgün edilmesinden bahsedilir. Beni Nadir'in Medine'den sürgün edilmesi olayı anlatılır.

7. 1-10 ayetler arasında Yahudilerin sürgün edilmesi, savaşta elde edilen ganimeti taksim edilmesi, kendilerine hicret eden muhacirlere evlerini ve gönüllerini açan ensarın Allah katındaki değeri ve Müminlerin kendilerinden önce gelen diğer müminlere dua etmesinden bahsedilir.

8. 11-17 ayetler arasında münafıkların yapmayacakları sözler vermesinden, münafıkların Allah'tan korkmak yerine müminlerden korkması, şeytanın önce insanı kandırıp Allah'ın huzurunda ise insanı kendi başına bırakması anlatılır.

9. 18-24 ayetler arasında insanın yarın ne hazırladığına bakması gerektiği ve Allah'ın güzel isimleri anlatılır.

Mümtehine Sûresi

10. İntihan demektir. Mekke'den Medine'ye sığınan kadınların niçin geldiklerini sormak gerektiği anlatılır.

11. 1-9 ayetleri arasında Allah'a ve Müminlere düşmanlık yapanların velayetini kabul etmemek gerektiği, kıyamet gününde hiçbir şeyin fayda vermeyeceği, Hazreti İbrahim'in kendi babasına bile yardım edemeyeceği, İbrahim peygamberde müminler için güzel öğütlerin olduğu, müslümanları öldürmeyen ve onlara zarar vermeyen kimselere karışmamak gerektiği anlatılır.

12. 10-13 ayetler arasında Mekke'den Medine'ye gelen kadınlara soru sorulması (imtihan) gerektiği, eğer dini gerekçelerle kaçmışsa ona sahip çıkılması gerektiği, ancak şahsi nedenler yüzünden kaçmışsa iade edilmesi gerektiği anlatılır.

Saff Sûresi

13. Sıra halinde olmak demektir. Müminlerin savaşta sıra halinde olmasından dolayı Sûre bu isimle anılmıştır.

14. 1-14 ayetler arasında verilen sözü yerine getirmek gerektiğinden, aksi takdirde bu durumun Allah'ın öfkesine sebebiyet vereceğinden, Hazreti İsa’nın peygamber efendimizin geleceğini müjdelemesinden, azaptan kurtaracak olan ticaretten, bu ticaretin: Allah'a iman, peygambere iman etmek, mal ve can ile Allah yolunda çalışmaktan ibaret olduğundan ve Allah'ın dininin yardımcıları olmak gerektiğinden bahsedilir.

Cuma Sûresi

15. Cuma namazından bahsedilir. 1-11 ayetler arasında Allah'ı göklerde ve yerde olan herşeyin tesbih ettiğinden, peygamberin öneminden, dinlerinin gereğini yerine getirmeyenlerin kitap yüklü merkep gibi olduğundan, Cuma ezanı okunduğu zaman namaza gelmekten ve hatibi hutbede dinlemek gerektiğinden bahsedilir.

Münafikun Sûresi

16. Münafıkların durumundan bahsedilir. 1-11 ayetler arasında münafıkların peygamberin huzuruna çıktıkları zaman doğruları konuştukları ama gerçekte yalancı oldukları, istiğfara yanaşmadıkları, yalan söyledikleri kesin olmasına rağmen yine de inkâr ettikleri, ölüm gelmeden önce infakta bulunmak gerektiği anlatılır.

Teğabun Sûresi

17. Aldanma demektir. Kıyametin bir ismidir. Zira bir çok insan o gün beklentilerini göremeyince aldandıklarını anlayacaklar.

18. 1-18 ayetler arasında Allah'ı göklerde ve yerde olan herşeyin tesbih ettiğinden, kafirlerin kıyametten sonra dirileceklerine inanmadıkları, kıyamet koptuktan sonra bazı insanların beklentileri çıkmayacağı için aldanmış oldukları, eşlerden ve çocuklardan bazılarının düşman oldukları, onlara karşı dikkatli olmak gerektiği, gücün yettiği kadar Allah'tan korkmak gerektiği ve ihtiyaç sahiplerine ödünç vermek gerektiği anlatılır.

Talak Sûresi

19. Boşama demektir. Boşanma ve sonuçlarından bahsedilir.

20. 1-12 ayetler arasında boşanmadan, boşanma sonrası tahakkuk eden nafaka, iddet ve mesken hakkından, takvalı olmanın insana çok şey kazandıracağından, Allah'ın emirlerine karşı gelenlerin şiddetli bir şekilde hesaba çekileceğinden ve Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir.

Tahrim Sûresi

21. Haram kılmak demektir. Hazreti peygamberin rivayetlere rahatsız edici kokusu olduğunu zannettiği balı eşinin isteği üzerine kendisine yasak kılmasından bahsedilir.

22. 1-5 ayetler arasında helal olan bir şeyin gerekçe olmadan haram sayılmaması gerektiğinden ve Allah teâlânın peygamber efendimize Kuran Vahyi dışında da bilgi verdiğinden bahsedilir.

23. 6-12 ayetler arasında müminlerin, ailelerini ateşten korumaları gerektiği, samimi bir şekilde tövbe etmekten, kafir ve münafıklara karşı sert olmaktan, ayrıca Dört kadından bahsedilir. Nuh ve Lut peygamberin nikahı altında olmasına rağmen iman etmeyen karılarından ve Firavun gibi bir zorbanın nikahı altında olmasına rağmen yine de iman eden firavunun eşinden bahsedilir. Dördüncü olarak Meryem'in iffetli bir kadın olduğundan bahsedilir ve Sûre biter.

Murat Padak
Şanlıurfa İbrahim Halilullah 
Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 
CÜZ 28 - Musibetler Karşısındaki Tavır [Nouman Ali Khan] [Türkçe Altyazılı | Mekteb-i Suffa]Yorumlar - Yorum Yaz
Aydın Gökçe Bey'e Teşekkür
Sitemize Vaaz Ansiklopedisi olarak eklediğim bölüm Aydın Gökçe'nin Almanya'da görevli iken çeşitli kaynaklardan yaptığı vaazları alfabetik sıraya almasıyla oluşmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum.
Bu vaazlar ayrıca Dosyalar bölümünde de yer almaktadır. Vehbi Akşit
Vaaz Ansiklopedisi
VAİZLER KÜTÜPHANESİ
Hadislerle İslam
İslam Ansiklopedisi
Kur'ani Site
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Saat